Värmlandsrådets ordföranderåd 18 mars 2022

Varmt välkommen till Värmlandsrådets ordföranderåd

Plats: Hotell Gustaf Fröding, Höjdgatan 3, Karlstad


Program
Inledning

Fredrik Larsson och Peter Söderström hälsar välkommen till vårt första fysiska möte på två år. Nytt är att ordföranden i Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnd, regionala utvecklingsnämnd, kollektivtrafiknämnd och kultur- och bildningsnämnd ingår i Ordföranderådet.

Värmlandsstrategin – lägesrapport
Stina Höök och Malin Vikner, Region Värmland
Presentation om Värmlandsstrategin (pdf)

Lagrådsremissen “Dimensionering av gymnasial utbildning för en bättre kompetensförsörjning" – information
Stina Höök, Eleonore Åkerlund, Fredric Norlin och Ulrica Matthed Bergström, Region Värmland
Lagrådsremiss (pdf)

Samverkansavtal vuxenutbildning
Alexander Torin, Karlstad och Johan Kullander, Karlstads kommun
Presentation samverkansavtal (pdf)

Barnrättsdagarna i Karlstad som är den 24–25 maj – information
Anne-Marie Brodén, ordförande i Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Lina Wahlgren, Region Värmland
Presentation om Barnhuset och Barnrättsdagarna Karlstad (pdf)

Genius den 2 juni 2022 - information

Situationen i Ukraina – avstämning
Jan-Olov Ragnarsson, Kils kommun och Lars Christensen, Region Värmland
Presentation av Ukarinakrisen ur ett primärkommunalt perspektiv (pdf)

Övriga frågor

Minnesanteckningar