Möte med Ordföranderådet den 11 februari 2022


Tid: 11 februari 2022, kl 13.00-15.00. OBS! att tiderna är ungefärliga
Plats: Webbmöte via Teams. Länk till mötet skickas ut den10 februari.
Målgrupp: Kommunstyrelsernas ordförande, regionstyrelsens ordförande, regiondirektör, bitr regiondirektör, kommundirektörer och medverkande


Program
Inledning
Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun, hälsar välkommen

Covid-19, aktuellt läge samt konsekvenser för Värmland och värmlänningen när restriktionerna lättar
Peter Bäckstrand, Region Värmland, Jan-Olov Ragnarsson, Kils kommun, Johan Blom och Elin Nystrand, Länsstyrelsen i Värmland
Post Covid (pdf)

Hjälpmedelsnämnden och dess arbete med välfärdsteknik
- information och dialog
Henrik Samuelsson, ordförande och Eva Frykenberger, vice ordförande hjälpmedelsnämnden, Anna-Lena Wingqvist, Anna Frödin och Andreas Anderberg, Region Värmland
Hjälpmedelsnämnden och välfärdsteknik (pdf)

Paus

Politiska inriktningsdokumentet för Nya perspektiv
- enligt årshjul

Yvonne Lennemyr och Anne Bylund, Region Värmland

Länsgemensamma stimulansmedel psykisk hälsa
- ställningstagande

Förslag till ställningstagande om länsgemensam överenskommelse om psykisk hälsa (pdf)


Förslag till Värmlandsrådets arbetsformer
- ställningstagande

Peter Bäckstrand, Region Värmland och Jan-Olof Ragnarsson, Kils kommun
Värmlandsrådets arbetsformer (pdf)
Förslag till ställningstagande om Värmlandsrådets arbetsformer (pdf)


Rapport från Direktörsberedningen
Peter Bäckstrand, Region Värmland och Jan-Olof Ragnarsson, Kils kommun

Övriga frågor
 

Minnesanteckningar
Minnesanteckningar Ordföranderådet 11 februari 2022 (pdf)