Ordföranderåd


Ordföranderåd (tidigare kallat Värmlandsrådets arbetsutskott) består av kommunstyrelsernas ordförande,  regionstyrelsens ordförande och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur- och bildningsnämnden samt kollektivtrafiknämnden.


Kommunstyrelseordförande, Regionstyrelsens ordförande och ordförande i Region Värmlands nämnder
Peter Söderström, Arvika kommun
Hanna Andersson, Eda kommun
Christer Olsson, Filipstads kommun
Per Lawén, Forshaga kommun
Malin Hagström, Grums kommun
Jens Fischer, Hagfors kommun
Solweig Gard, Hammarö kommun
Linda Larsson, Karlstad kommun
Anders Johansson, Kils kommun
Lars Nilsson, Kristinehamns kommun
Mathias Lindquist, Munkfors kommun
Åsa Johansson, Region Värmland
Erik Evestam, Region Värmland
Daniel Schützer, Region Värmland
Sofia Magnusson, Region Värmland
Elisabeth Björk, Region Värmland
Eva-Lotta Härdig-Eriksson, Storfors kommun
Henrik Frykberger, Sunne kommun
Dag Rogne, Säffle kommun
Peter Jonsson, Torsby kommun
Jonas Åhs, Årjängs kommun

Kommundirektörer och Regiondirektörer
Hans Karlsson, Arvika kommun
Magnus Ådén, Eda kommun
Hannes Fellsman, Filipstads kommun 
Torbjörn Falk, Forshaga kommun
Erica Andrén, Grums kommun
Richard Bjöörn, Hagfors kommun
Caroline Depui, Hammarö kommun
Ulrika K Jansson, Karlstads kommun
Mikael Jareke Karlstads kommun
Ola Mossberg, Kils kommun
Martin Willén, Kristinehamns kommun
Jan-Olof Appel, Munkfors kommun
Peter Bäckstrand, Region Värmland
Lars Christensen, Region Värmland
Johan Rosqvist, Storfors kommun
Petra Svedberg, Sunne kommun
Ingemar Rosén, Säffle kommun
Anders Björck, Torsby kommun
Thomas Stjerndorff, Torsby kommun
Birgitta Evensson, Årjängs kommun