Ledamöter i Värmlandsrådet

Värmlandsrådet består av kommunstyrelsernas ordförande, en vald ledamot från varje värmländsk kommun, regionstyrelsens ordförande och presidierna i regionstyrelsen, hälso-sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur-och bildningsnämden samt kollektivtrafiknämnden. 
Regiondirektör, bitr regiondirektör och kommundirektörerna utgör direktörsberedning till Värmlandsrådet och medverkar vid mötena.


Kommunstyrelseordförande
Peter Söderström, Arvika kommun
Johanna Söderberg, Eda kommun
Åsa Hååkman Felth, Filipstads kommun
Per Lawén, Forshaga kommun
Malin Hagström, Grums kommun
Jens Fischer, Hagfors kommun
Solweig Gard, Hammarö kommun
Per-Samuel Nisser, Karlstad kommun
Anders Johansson, Kils kommun
Marie Oudin, Kristinehamns kommun
Mathias Lindquist, Munkfors kommun
Hans Jildesten, Storfors kommun
Kristina Lundberg, Sunne kommun
Dag Rogne, Säffle kommun
Peter Jonsson, Torsby kommun
Daniel Schützer, Årjängs kommun


Ytterligare vald representant från kommun
Kristina Bengtsson Nilsson, Arvika kommun
Hans-Peter Jessen, Eda kommun
Christer Olsson, Filipstads kommun
Göran Adrian, Forshaga kommun
Judith Kisch, Grums kommun
Tomas Pettersson, Hagfors kommun
Bosse Henriksson, Hammarö kommun
Linda Larsson, Karlstads kommun
Jan Fallström, Kils kommun
Bjarne Olsson, Kristinehamns kommun
Urban Karlsson, Munkfors kommun
Håkan Larsson, Storfors kommun
Henrik Frykberger, Sunne kommun
Ann Mlakar, Säffle kommun
Anna-Lena Carlsson, Torsby kommun
Jonas Åhs, Årjängs kommun

Presidier regionstyrelsen, hälso-sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur-och bildningsnämden samt kollektivtrafiknämnden
Fredrik Larsson, Region Värmland
Ulric Andersson, Region Värmland
Ola Persson, Region Värmland
Marianne Utterdal, Region Värmland
Mats Sandström, Region Värmland
Eva Juhlin Dombrowe, Region Värmland
Stina Höök, Region Värmland
Åsa Johansson, Region Värmland
Elisabeth Kihlström, Region Värmland
Erik Olsson, Region Värmland
Jesper Johansson, Region Värmland
Tomas Riste, Region Värmland


Kommundirektörer och Regiondirektörer
Hans Karlsson, Arvika kommun
Anders Andersson, Eda kommun
Hannes Fellsman, Filipstads kommun
Torbjörn Falk, Forshaga kommun
Erica Andrén, Grums kommun
Richard Bjöörn, Hagfors kommun
Caroline Depui, Hammarö kommun
Ulrika K Jansson, Karlstads kommun
Mikael Jareke Karlstads kommun
Jan-Olov Ragnarsson, Kils kommun
Martin Willén, Kristinehamns kommun
Jan-Olof Appel, Munkfors kommun
Peter Bäckstrand, Region Värmland
Lars Christensen, Region Värmland
Johan Rosqvist, Storfors kommun 

Petra Svedberg, Sunne kommun
Ingemar Rosén, Säffle kommun
Anders Björck, Torsby kommun
Thomas Stjerndorff, Torsby kommun
Birgitta Evensson, Årjängs kommun