Kontakt

Ingrid Strengsdal 
Avdelningschef Värmlandsrådsavdelningen
ingrid.strengsdal@regionvarmland.se
010-833 10 05
070-545 15 08


Johanna Berglind de Backer
Koordinator
johanna.berglinddebacker@regionvarmland.se
010-833 10 09
070-317 67 80

 

Frågor anmälan, access möteslänk
Britt-Marie Lindgren
Utbildningssamordnare
brittmarie.lindgren@regionvarmland.se
010-833 10 44
070-296 79 32