Om Värmlandsrådet 

I samband med regionbildningen 2019 skapades Värmlandsrådet, ett gemensamt samverkanforum för dialog mellan Region Värmland och länets 16 kommuner.

Tillsammans byggs en viktig grund för framgångsrikt strategiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i Värmlandsstrategin. Parterna är överens om att samverka kring och tillsammans bidra till att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin. 

Värmlandsrådet ska skapa förutsättningar för en kontinuerlig dialog mellan kommundirektörsnätverket och länets övriga strategiska tjänstepersonsnätverk samt med kommunstyrelseordföranden från länets kommuner. Syftet är att öka samarbetet mellan kommunerna i såväl regionala frågor som primärkommunala. Regiondirektör, bitr regiondirektör och kommundirektörerna utgör direktörsberedning till Värmlandsrådet och medverkar vid mötena.

Rådet är knutet till regionstyrelsen och består av kommunstyrelseordförande och ytterligare en förtroendevald representant från varje kommun. I Värmlandsrådet ingår också presidierna i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur- och bildningsnämnden samt kollektivtrafiknämnden. Värmlandsrådet leds av regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson, Region Värmland och vice ordförande Peter Söderström, KSO Arvika kommun.
 

Länk till Värmlandsstrategin 
https://varmlandsstrategin.se/

Länk till samverkansavtalet
Samverkansavtal Värmland

Länk till Värmlandsrådets arbetsformer
Värmlandsrådets arbetsformer 

 

Länkar till Värmlandsrådets parter 
Region Värmland

www.arvika.se
www.eda.se
www.filipstad.se
www.forshaga.se
www.hagfors.se
www.hammaro.se
www.grums.se
www.karlstad.se
www.kil.se
www.kristinehamn.se
www.munkfors.se
www.saffle.se
www.storfors.se
www.sunne.se
www.torsby.se
www.arjang.se