Preliminärt program

För ett mer detaljerat program, vänligen klicka här. 
 

Tisdagen den 25 april
Tid Lokal: Rydbergssalen    

11:00-13:00

Registrering

11:30-13:00

Lunch  

13:00-13:05

Inledning - Välkomna

 

 

13:05-14:30

Separerade flöden - personal, patienter, material och den smittsamma patienten

14:30-15:00

Utställning och eftermiddagsfika

15:00-16:45

Smittrisker kopplade till lokaler, renovering och byggnation

 • Legionella
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Aspergillus

16:45-17:00

Friskvård

17:00-18:00

Aktuell forskning 

 • Luftvägsinfektioner på SÄBO, svensk kohortstudie
 • Desinfektion med blått LED-ljus på patienttoaletter i Region Skåne
 • Clostridioides difficile - matematisk modellering av sporer i sjukhusmiljö

 

 

18:00-18:30

Årsmöte SFVH

 

 

18:30

Mingelmiddag i utställningen

   
Onsdagen den 26 april - Förmiddag
Tid Lokal: Rydbergssalen   Lokal: Konferensrum 11

08:30-09:30

Rapport från SODA

Arbetsgrupp desinfektion/NAG

Arbetsgrupp vårdrelaterade pneumonier

 

 

09:30-10:15

Utställning och förmiddagsfika

 

 

10:15-11:45

Vårdhygien i kommunal vård

 • Smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SOL och LSS - Beskriver ett exempel på strategiskt förbättringsarbete i Göteborgs Stad
 • Hygienforum - Ett  forum för samverkan mellan kommunerna i Region Östergötland och länets kommuner avseende vårdhygien
 • Antibiotikasmart äldre och fuktionshinderomsorg

 

Välkommen till Tandvårdsprogrammet

 • Förrådshantering inom tandvården - en försmak
 • Varför bör vi ha kontroll över vår instrument park
 • Hur håller vi instrumenten sterila? –hantering och validering av svetsar

11:45-12:00

Friskvård

 

 

12:00-13:00

Lunch och utställning 

       
Onsdagen den 26 april - Eftermiddag
Tid Lokal: Rydbergssalen   Lokal: Konferensrum 11

13:00-14:45

Neonatalvård fordrar god hygien

Den svårstädade kuvösen - ett långdraget MRSA-utbrott på neonatalvårdsavdelningen i Jönköping

 

 

14:45-15:15

Utställning och eftermiddagsfika

15:15-16:00

Ap- och andra koppor

 

 

16:00-17:00

Svenska Hygienpriset 2023

 

 

17:00-18:00

Årsmöte SHLF

 

Årsmöte Tandvårdssektionen

18:30

Drop-in - Baren öppnar

   

19:30

Middag

 

 
     
Torsdagen den 27 april - Förmiddag
Tid Lokal: Rydbergssalen   Lokal: Konferensrum 11

08:15-10:00

Vårdhygieniska aspekter inom edoskopisk verksamhet - erfarenheter från Angereds Närsjukhus

 • Introduktion, lokal och utrustning vid ombyggnad
 • Odlingar i praktiken på ANS
 • Spårbarheten på ANS

Endoskopi 2.0

 • Erfarenheter av smittspridning & smittspårningsstrategi
 • Har du koll på ditt instrument
 • Mikrobiologisk växt i flexibla kanalförsedda endoskop - en retrospektiv uppföljning av tre års odlingsresultat
 • Nya rekommendationer

 

MDR i Tandvården 

10:00-10:30

Utställning och förmiddagsfika

10:30-12:00

ATP-mätning

ATP i praktiken

Revidering av städstandard

Vem vill inte bada där det är rent?

 

CE-märkta rengörings- och sköljmedel för återanvändbara medicinska produkter: Att hantera korrosion och biofilmutmaningar 

12:00-13:00

Lunch och utställning 

       
Torsdagen den 27 april - Eftermiddag
Tid Lokal: Rydbergssalen    

13:00-13:20

Global report on infection control

13:20-14:30

Posterpris

Urinvägsinfektion och urinbakterier hos patienter på geriatrisk vårdavdelning

Att förmedla kunskap genom ombud

14:30-15:00

NAG Vårdhygien - erfarenheter från det gångna året

15:00-15:02

Avslutning

 

 

15:05

Eftermiddagsfika

   


Programmet är preliminärt och kan komma att uppdateras.