act_img
-
Ekonomi, framtid och omvärld
Antal platser: 669/700
act_img
-
Fakta som ledstång – informationsdriven precisionssjukvård när mer av samma inte är möjligt
act_img
-
Sexualitet inom primärvården, hur och varför?
Antal platser: 110/500
act_img
-
Gemensam sektor för gemensam utveckling. Några perspektiv på den svenska offentliga välfärden.
Antal platser: 621/700
act_img
-
Korta vårdköer – Hur får vi det att hända i verkligheten? - CANEA
act_img
-
Atea - Ger den nya lagstiftningen nya möjligheter för bättre vård?
act_img
-
Hur gör man kommuner och regioner sökbara i digitala sök- och karttjänster? -PinMeTo
act_img
-
Nycklar till konfliktmodigt ledarskap - Medlingscentrum
act_img
-
Verksamhetsutveckling genom digitalisering inom LSS - Boet
act_img
-
Kognitiva hjälpmedel, till nytta för både individ och verksamhet - Abilia
act_img
-
Vägen att nå digital kommunikation oavsett språk: Care to Translate i Norska Hälso-regionen HSØ - Care to Translate
act_img
-
Habbie - digital tjänst för rehabilitering, habilitering och förebyggande träning
act_img
-
Kan man bli smartare i läkemedelsrummet? - SFMI
-
Atea - Hur bygger vi ett bättre Sverige med stöd av AI?
act_img
-
Precisionshälsa med funktionsmedicin: Din nyckel till ett friskare liv
act_img
-
Beteendedesign - Beteendedriven innovation för hälsa och sjukvård
-
Strikersoft - Mobilt vårdstöd – Nyckeln till nära vård?
act_img
-
Innovation, hälsodata och AI – möjligheter för patienter och hälso- och sjukvården
act_img
-
Praktisk hållbarhet - arbetsplats öppen scen Eizo
-
Verktyg för att integrera arbetet med inkludering och mångfald i hela verksamheten - säkra kompetensförsörjning och innovation
act_img
-
Mingel - fritt för alla besökare
act_img
-
Färdigsnackat – Nu gör vi verkstad av ”Vägbeskrivningen för patientmedverkan inom medicinteknik"
act_img
-
Seniorboda – ett spel om möjligheterna med välfärdsteknologi
act_img
-
Fighting the spread of infectious diseases with safe UV light - UV Medico
act_img
-
Stäng 350 äldreboenden - Och skapa världens bästa äldreomsorg!
act_img
-
Ekonomi, framtid och omvärld
Antal platser: 669/700
act_img
-
Fakta som ledstång – informationsdriven precisionssjukvård när mer av samma inte är möjligt
-
Effektiv implementering av ny teknik ur medarbetarnas perspektiv - Kommunal
act_img
-
Lärdomar från sjukvården i krigets Ukraina
act_img
-
Fritt vårdsök- vad är nytta? - Vården.se - LIVE PODD 2
act_img
-
Vården.se - Mänsklig triagering? - LIVE PODD
act_img
-
Minska vårdlogistiken genom innovation och samarbete - Vården.se - LIVE PODD
act_img
-
Hållbarhetsresan - IT Hälsa
-
Från användare till information: Proofpoints omfattande cyberskydd för offentlig sektor
act_img
-
Hur skapar du en kvalitetskultur i din verksamhet och varför ska du göra det?
-
Vem backar upp dig när du står inför en cybersäkerhetsincident?
act_img
-
Personcentrerat ledarskap i framtidens hälso- och sjukvård - Vårdförbundet
act_img
-
Hur man blir impad av implementering!
-
Chefers förutsättningar att leda i kommunal verksamhet - CANEA
-
Hur vi på fyra veckor byggde ett skräddarsytt systemstöd i Low Code. Är ni redo för den nya tidens utvecklingsteknik? - Outsystems/Decerno
act_img
-
Innovativ teknik och datadriven kunskap främjar barns och ungas välmående 
act_img
-
Alfa eCare - Low-code Processplattform: Framtidens nyckel till effektiv digitalisering inom vården
act_img
-
Välkomna till Innovationsbevakning för offentlig sektor och DigitalWell Incubators Demo Day!
-
Two "Rings" to rule them all. AutentiseRING och segmenteRING i nätverket ur ett NIS2-perspektiv
-
Upphandling av Nätverks- och säkerhetstjänster i förändringens tider!
-
Hur kan man med god insikt om sina användare i molnet förbättra säkerheten och reducera sina licenskostnader med i snitt 20%? - Bsure
act_img
-
Ett förenat ekosystem: Gemensamma mål, olika roller
act_img
-
Region Kronoberg & Ljungby kommun - vinnaren av Årets Välfärdsinspiratör 2023
act_img
-
Mölndals stad - vinnaren av Årets Hållbarhetskommun 2023
act_img
-
Sexualitet inom primärvården, hur och varför?
Antal platser: 110/500
act_img
-
Gemensam sektor för gemensam utveckling. Några perspektiv på den svenska offentliga välfärden.
Antal platser: 621/700
act_img
-
Korta vårdköer – Hur får vi det att hända i verkligheten? - CANEA
act_img
-
Hur gör man kommuner och regioner sökbara i digitala sök- och karttjänster? -PinMeTo
act_img
-
Verksamhetsutveckling genom digitalisering inom LSS - Boet
act_img
-
Kognitiva hjälpmedel, till nytta för både individ och verksamhet - Abilia
act_img
-
Vägen att nå digital kommunikation oavsett språk: Care to Translate i Norska Hälso-regionen HSØ - Care to Translate
act_img
-
Habbie - digital tjänst för rehabilitering, habilitering och förebyggande träning
act_img
-
Kan man bli smartare i läkemedelsrummet? - SFMI
-
Atea - Hur bygger vi ett bättre Sverige med stöd av AI?
act_img
-
Precisionshälsa med funktionsmedicin: Din nyckel till ett friskare liv
act_img
-
Beteendedesign - Beteendedriven innovation för hälsa och sjukvård
act_img
-
Mingel - fritt för alla besökare
act_img
-
Färdigsnackat – Nu gör vi verkstad av ”Vägbeskrivningen för patientmedverkan inom medicinteknik"
act_img
-
Stäng 350 äldreboenden - Och skapa världens bästa äldreomsorg!
act_img
-
Ekonomi, framtid och omvärld
Antal platser: 669/700
act_img
-
Fakta som ledstång – informationsdriven precisionssjukvård när mer av samma inte är möjligt
-
Effektiv implementering av ny teknik ur medarbetarnas perspektiv - Kommunal
act_img
-
Lärdomar från sjukvården i krigets Ukraina
act_img
-
Vården.se - Mänsklig triagering? - LIVE PODD
act_img
-
Minska vårdlogistiken genom innovation och samarbete - Vården.se - LIVE PODD
act_img
-
Hållbarhetsresan - IT Hälsa
-
Från användare till information: Proofpoints omfattande cyberskydd för offentlig sektor
act_img
-
Hur skapar du en kvalitetskultur i din verksamhet och varför ska du göra det?
-
Vem backar upp dig när du står inför en cybersäkerhetsincident?
-
Two "Rings" to rule them all. AutentiseRING och segmenteRING i nätverket ur ett NIS2-perspektiv
-
Hur kan man med god insikt om sina användare i molnet förbättra säkerheten och reducera sina licenskostnader med i snitt 20%? - Bsure
act_img
-
Atea - Ger den nya lagstiftningen nya möjligheter för bättre vård?
act_img
-
Nycklar till konfliktmodigt ledarskap - Medlingscentrum
-
Strikersoft - Mobilt vårdstöd – Nyckeln till nära vård?
act_img
-
Innovation, hälsodata och AI – möjligheter för patienter och hälso- och sjukvården
act_img
-
Praktisk hållbarhet - arbetsplats öppen scen Eizo
-
Verktyg för att integrera arbetet med inkludering och mångfald i hela verksamheten - säkra kompetensförsörjning och innovation
act_img
-
Seniorboda – ett spel om möjligheterna med välfärdsteknologi
act_img
-
Fighting the spread of infectious diseases with safe UV light - UV Medico
act_img
-
Fritt vårdsök- vad är nytta? - Vården.se - LIVE PODD 2
act_img
-
Personcentrerat ledarskap i framtidens hälso- och sjukvård - Vårdförbundet
act_img
-
Hur man blir impad av implementering!
-
Chefers förutsättningar att leda i kommunal verksamhet - CANEA
-
Hur vi på fyra veckor byggde ett skräddarsytt systemstöd i Low Code. Är ni redo för den nya tidens utvecklingsteknik? - Outsystems/Decerno
act_img
-
Innovativ teknik och datadriven kunskap främjar barns och ungas välmående 
act_img
-
Alfa eCare - Low-code Processplattform: Framtidens nyckel till effektiv digitalisering inom vården
act_img
-
Välkomna till Innovationsbevakning för offentlig sektor och DigitalWell Incubators Demo Day!
-
Upphandling av Nätverks- och säkerhetstjänster i förändringens tider!
act_img
-
Ett förenat ekosystem: Gemensamma mål, olika roller
act_img
-
Region Kronoberg & Ljungby kommun - vinnaren av Årets Välfärdsinspiratör 2023
act_img
-
Mölndals stad - vinnaren av Årets Hållbarhetskommun 2023
act_img
-
Sexualitet inom primärvården, hur och varför?
Antal platser: 110/500
act_img
-
Gemensam sektor för gemensam utveckling. Några perspektiv på den svenska offentliga välfärden.
Antal platser: 621/700