Nordiskt möte

Kl. 16.15-18.00 CEST den 10 oktober, dagen före konferensen, arrangeras ett möte för det nordiska nätverket för prioriteringar, PrioNord. Mötet kommer att fokusera på erfarenhets- och kunskapsutbyten kring prioriteringsarbete i de olika länderna. Läs mer om tider för det nordiska mötet på sidan Program och anmäl dig på sidan Anmälan. Mötet är kostnadsfritt och det är möjligt att delta digitalt. I anmälan väljer du om du deltar på plats eller digitalt.

Medverkande:

För att delta digitalt, logga in på följande Zoom webinar-länk vid tidpunkten för mötet. Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/69914235435.

I nätverket ingår representanter från Norge, Danmark, Finland och Sverige. Nätverket bildades i samband med den internationella konferensen Priorities 2018. Nätverket är till för att utbyta erfarenheter och skapa samverkansmöjligheter kring gemensamma frågor på prioriteringsområdet.

PrioNord administreras av Prioriteringscentrum som sprider information till nätverket genom bland annat nyhetsbrevet PrioNord News. För att skriva upp dig på PrioNord News, skriv till prioriteringscentrum@liu.se