Om Svenska Tandläkare-Sällskapet

Svenska Tandläkare-Sällskapet är en stiftelse med uppgift att stödja odontologisk vetenskap och forskning. Förutom att arrangera den årliga Odontologiska Riksstämman förvaltar stiftelsen även vetenskapliga fonder, ger ut priser och stipendier och främjar odontologisk fortbildning. 

Kontakt: riksstamman@tandlakarforbundet.se

Läs mer: www.tandlakarforbundet.se/riksstamman/