Program Bakjoursskola Urologi, Umeå 7-8 december 2023

Norrlands Universitetssjukhus

DAG 1 7/12

11:30-12:30

Samling med lunch på Hotell Björken

 

12:45-13:30

Akuta skador och sjukdomar i manliga yttre genitalia

Lotta Renström Koskela

Malin Nyberg Isacson

13:30-14:30

Sten – akuta situationer. Vad ska man göra och inte göra?

Kathrin Kappmeyer

14:30-15:15

Akut uroradiologi på jourtid

TBD

15:15-15:45

Fika

 

15:45-16:15

Komplicerade katetersättningar på jourtid

Ylva Huge, Stina Christensen

16:15-17:00

Hematuri och komplikationer till transurethralkirurgi

Ylva Huge, Stina Christensen

17:00-17:45

Komplikationer till cystektomi

Amir Sherif

     

19:30

Kursmiddag på Hotell Björken

 

 

DAG 2 8/12

08:00-08:45

Urologiskt trauma

Ralph Peeker

08:45-09:30

Iatrogena skador på urinvägarna

Ralph Peeker

09:30-09:45

Fika

 

09:45-10:30

Komplikationer till prostatektomi

Sven Resare

10:30-11:15

Komplikationer till njurkirurgi

Malin Nyberg Isacson

11:15-12:00

Lunch

 

12:00-14:00

Falldragningar

Lotta Renström Koskela      Malin Nyberg Isacson