Viktiga datum att komma ihåg.

Den 1/10 är sista dagen att anmäla delegater till FUM.

Den 9/9 är sista dag för inlämnande av motioner. 

Den 9/9 är sista datum för att lämna nomineringar till valberedningen. 

All information och handlingar hittar du på vår webbplats