MätKart20 den 6-8 maj i Västerås

Med anledning av att vi får väldigt mycket frågor nu när regler för sammankomster ändras och vi närmar oss datum för MätKart20 så kommer här lite mer information om vad vi vet i dagsläget.

Vi har stående uppföljningsmöten i SKMF styrelse och följer händelseutvecklingen kring coronaviruset (covid-19) och de råd och rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och Regeringen.

Regeringen har nu senast den 29 mars ytterligare skärpt restriktionerna och beslutat att förbjuda sammankomster med fler än 50 deltagare med anledning av det aktuella behovet att begränsa spridningen i samhället av covid-19. Åtgärden bedöms vara effektiv och förväntas hindra smittspridning genom färre kontakter mellan människor i stort. Beslutet gäller hela Sverige från den 29 mars och tillsvidare. För oss betyder beslutet troligtvis att MätKart20 i Västerås inte kan hållas som planerat den 6-8 maj.

Vi hoppas på er förståelse för att vi inte kan lämna något klart besked än om konferensen kommer att genomföras som planerat och eventuella oklarheter som uppstått eller uppstår till följd av detta.

Vi behöver nu analysera och överblicka vilka konsekvenser olika beslut får för att kunna vidta de åtgärder som behövs. Vi tittar på olika lösningar för genomförandet av MätKart20 men även hur vi ska kunna lindra de ekonomiska svårigheter som dessa medför. Det är en jobbig och svår situation som är helt ny med allvarliga ekonomiska konsekvenser för alla inblandade parter i ett sånt här arrangemang.

Ingen vet idag hur lång tid denna situation råder så det är svårt att vara mer konkret just nu och lämna ett tydligt besked om Mätkart20 kommer att kunna genomföras.

Vi fortsätter att följa Regeringens råd och rekommendationer samtidigt som vi för en dialog med övriga inblandade i aktörer i MätKart20 (Steam Hotell och konferens, Västerås Stad, TM Event AB och andra leverantörer).

SKMF gör detta arbete på helt ideell basis och har därför inga enkla och tydliga svar att ge idag men vi håller er underrättade så fort vi fattat några nya beslut.

Vilka följder/konsekvenser fattade beslut eventuellt kan få måste vi därför få mer tid på oss att undersöka för att minimera de negativa konsekvenserna i denna tuffa situation.


Stort tack för ert tålamod!

SKMF-styrelse