För att läsa mer om sessioner och programpunkter - klicka på önskad text.

Onsdag 6 maj Utställningen öppen 11.00-18.00
09:00-12:00 Studiebesök Hälleskogbrännans naturreservat   Registreringen öppen 11:00 - 13:00
12:00-13:00 Lunch på egen hand
13:00-14:00 Gemensam inledningssession - Välkommen till Västerås
Välkommen till MätKart20 - SKMF
Det var i Västerås det började - Carl Arnö, Stadsbyggnadsdirektör, Västerås
Mälarporten-Västerås mest komplicerade stadsbyggnadsprojekt - Sanna Edling, Projektchef för utvecklingen av Mälarporten, Västerås
14:00-14:30 Speedtalk - en minut per utställare
14:30-15:00 Utställarbesök och fika
15.00-16.00 1A
God Mätsed
1B
Digitalisering av samhällsbygg-
nadsprocessen i praktiken
 
16:10-17:10 2A
God Mätsed 2
2B
Digitalisering av samhällsbygg-
nadsprocessen i praktiken
17:10-18:00 Utställarmingel    
18:00 Kvällsaktivitet    
       
Torsdag 7 maj Utställningen öppen 08.00-17.00
07:30-08:30 Registreringen öppen 07:30-08:30
08:30-09:30 Studiebesök Öster
Mälarstrand
3B
Hur får vi hantera vår information?
 
09:30-10:00 Utställarbesök och fika
10:00-11:30 4
Ny teknik
 
11:30-12:30 Lunch
12:30-13:30 5A
Från skanning till förvaltning
Studiebesök
Öster Mälarstrand
Workshop 
Detaljplaner och fastighetsgränser
13:40-14:40 6
Drönare
 
14:40-16:00 Utställarfinal och fika
16:00-17:00 7A
Stora projekt
7B
Agenda 2030
 
17:00-18:30 Återhämtning - egen tid
18:30- Middag
       
Fredag 8 maj
08:30-10:00 8A
Praktisk mätning
8B
Samverkan
 
10:00-10:30 Fika
10:30-11:45 Gemensam avslutning  
11:45- Lunch på egen hand