STIPENDIER TILL STUDERANDE

Ta chansen alla studenter - sök våra studerandestipendier!

SKMF erbjuder 20 st studenter möjlighet att delta på MätKart20, höra aktuella föredrag, träffa utställare och knyta värdefulla kontakter för framtiden. I stipendiet ingår konferensavgift, fika, lunch, kvällsarrangemang och del i dubbelrum som är förbokat. Vi ersätter även styrkta resekostnader för tåg, buss och bil med upp till 1000 kr. 

Under konferensen kommer stipendiaterna få hjälpa till med en del enklare arbetsuppgifter i vår konferensorganisation, tex. registreringen. Vi vill också att du tillsammans med andra stipendiater skriver en artikel till SINUS, låter dig intervjuas eller gör någon annan trevlig återkoppling/reflektion. Mer information om detta i anslutning till konferensen.

För att söka stipendie måste du vara studerandemedlem i SKMF, eller anmäla dig som det på skmf.nu i samband med att du anmäler dig till MätKart20 efter besked om beviljat stipendie. Mer information och stipendievillkor får du i mailet när du antagits som stipendiat.

Gör din stipendieansökan genom att skicka en intresseanmälan till styrelsen@skmf.nu

Välkommen med din ansökan!