Föreläsare

 
Ahmed Omran
Klinisk kemi, Universitetssjukhuset, Linköping
Anna Engberg
Klinisk kemi, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Carina Martinsson
Laboratoriemedicin, Region Örebro 
Ebba Nexø
Department of Clinical Medicine,  Aarhus Universitetshospital, Danmark 
Göran Brattsand
Klinisk kemi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Henrik von Horn
Klinisk kemi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Ola Hammarsten
Klinisk kemi, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet, Göteborg
Peter Bergman
Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska institutet, Huddinge
Rebecca Ceder
Equalis, Uppsala
Ulf Andreasson
Neurokemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal
Ulrika Joneborg
Medicinsk enhet Bäckencancer/Tema Cancer, Karolinska universitetssjukhuset, Solna