Välkommen till Equalis digitala utbildningsdag för Endokrinologi!

Utbildningsdagen äger rum 30 september 2021 på webben.

Programmet har tagits fram av Equalis expertgrupp i endokrinologi. Det omfattar såväl uppföljning av kvalitetssäkringsaktiviteter inom området som presentationer om aktuella ämnen.

Dagen inleds med en föreläsning om hCG-analys för trofoblastsjukdom både ur klinisk och analytisk aspekt. Även diagnostik av vitamin B12-brist och hur holotranskobalamin spelar in i detta kommer att belysas under dagen. 
Problematiken kring troponininterferenser med fokus på makrotroponin kommer att tas upp, med en efterföljande föreläsning om gelfiltrering/makrodetektion. Vi erbjuder även fördjupning i den ultrakänsliga biomarkörstekniken simoa single molecule array technology (SIMOA). Utöver resultat från kvalitetssäkringsprogrammen får vi också en uppföljning av arbetet med harmonisering av rapportnamn inom området. Vi får även lyssna till en föreläsning rörande vitamin Ds roll i luftvägsinfektioner, såsom Covid-19. Dagen avslutas med två Landet Runt föreläsningar, dels angående minskad analysbeställning av av vitamin D och en presentation om elektroniska beställningar och svar mellan regioner. 

Alla intresserade är välkomna att anmäla sig. Anmälan till mötet skall vara Equalis tillhanda senast den 23 september 2021. 

För mer information, klicka på ”Program”