Equalis expertgrupp för Endokrinologi
 

Carina Ankarberg-Lindgren
Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg
Charlotte Becker
Skånes universitetssjukhus, Malmö
Göran Brattsand
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Henrik Ryberg
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Mattias Karlman
Västmanlands sjukhus, Västerås
Paul Pettersson Pablo
Universitetssjukhuset, Örebro