Program 2021

Torsdag 30 september

08.15 – 08.25 | Välkomna
Mathias Karlsson och Expertgruppen 

Moderatorer: Göran Brattsand, Henrik Ryberg

08.30 – 09.25 | Trofoblastsjukdom och hCG-analys
Henrik von Horn, Ulrika Joneborg

Kort paus

09.35 – 10.20 | Holotranskobalamin as a biomarker for vitamin B12 deficiency
Ebba Nexø

10.20 – 10.50 | PAUS

Moderatorer: Henrik Ryberg, Carina Ankarberg-Lindgren                         

10.50 – 11.35 | SIMOA – en ultrakänslig metod
Ulf Andreasson

11.40 – 12.30 | Nyheter och resultat från Equalis                           
Uppföljning rapportnamn: Göran Brattsand, Rebecca Ceder
Resultat från kvalitetssäkringsprogram: Paul Pettersson Pablo, Charlotte Becker, Göran Brattsand
Nyhet kvalitetssäkringsprogram: Emilia Svala

12.30 – 13.30 | Lunch

Moderatorer: Mattias Karlman, Charlotte Becker

13.30 – 14.15 | Behovet av validerad analys av monomera analyt-immunkomplex i blodprover – erfarenheter från två år av makrotroponin-analys
Ola Hammarsten

14.20 – 15.00 | Gelfiltrering och makrodetektion
Anna Engberg

15.00 – 15.20 | PAUS

Moderatorer: Paul Pettersson Pablo, Göran Brattsand

15.20 – 16.15 | Kan vitamin D skydda mot luftvägsinfektioner?
Peter Bergman

16.20 – 16.50 | Landet Runt

16.50 – 17.00 | Avslutning
Emilia Svala