FRUKOSTSEMINARIER

Kulturskoleklivet: Nya pedagoger, nya kompetenser
Nu tar de första utbildade kulturskolepedagogerna klivet ut till arbetslivet och söker anställning. Vilka är de? Hur har det gått för dem? Representanter från ”klivets” lärosäten berättar och svarar på frågor om de nya pedagogerna och vad de har att erbjuda. Passa även på att ställa din specifika fråga om fortbildning för kulturskolans personal.

Gå till frukostseminariet i Teams Live: Nya pedagoger, nya kompetenser

Kulturskolerådet: Ny chef i kulturskolan
Att arbeta på en musik- eller kulturskola är bland det roligaste man kan göra. Och att vara chef i kulturskolan och i en politiskt styrd organisation innebär en rad möjligheter och utmaningar. Man har förväntningar på sig själv men också på ens medarbetare och vice versa. Seminariet ska försöka synliggöra och medvetandegöra chefs- och ledaruppdraget i kulturskolan samt ge några konkreta tips och verktyg till hur man ska bli trygg i sin chefsroll.

Gå till frukostseminariet i Teams Live: Ny chef i kulturskolan

Unga på operan: Att växa genom skapande
Vad händer när kulturinstitutionens pedagogiska intentioner möter skolans verklighet? Hur ser barnens egna upplevelser ut? Hur kan erfarenheter av konst i skolan bidra till barns delaktighet? Kungliga Operan och Smedshagsskolan samarbetade och utforskade kulturens påverkan i skolmiljön under tre års tid. Alla barn på skolan fick ta del av minst en konstnärlig aktivitet varje termin där de både skapade och upplevde kultur tillsammans. 

Gå till frukostseminariet i Teams Live: Att växa genom skapande

Kulturskolevärderingen: Att leda digitalisering
Varmt välkommen till ett frukostsamtal om att mäta digital mognad i kulturskolan och om vad som utmärker ett framgångsrikt digitaliseringsarbete. Seminariet hålls av Marion Hauge-Lindberg. Marion har i sina chefsuppdrag alltid drivit digitaliseringsfrågor i samtliga skolformer, däribland utvecklat två e-tjänster inom Kulturskolan Stockholm där hon även var kulturskolechef under ett antal år.

Gå till frukostseminariet i Teams Live: Att leda digitalisering

Unga Berättar: Om delaktighet och möjligheter
Unga kreatörer ur verksamheten Unga Berättar pratar om sina erfarenheter av kulturskolan och sitt eget skapande över en god frukost. Samtalet livesänds från kontoret i Stockholm. Vi får träffa fyra ungdomar som på olika sätt deltagit i aktiviteter hos Unga Berättar. De delar med sig av sina erfarenheter från verksamheten, tankar om sitt eget skapande samt vilka möjligheter de ser för framtiden. Målet är att skapa studiokänsla genom att sända samtalet med flera kameror och en bildmixer.

Gå till frukostseminariet i Teams Live: Om delaktighet och möjligheter

NCM: Avgiftsfria lektioner och kursdagar
Online och IRL för dina elever och pedagoger! Detta erbjuder föreningen Nationellt centrum för musiktalanger (NCM) dina elever 10–18 år som spelar orkesterinstrument – gärna i nära samarbete med din skola och dina pedagoger. Hur går det till? Engagerade i NCM är sex av landets professionella orkestrar, musikhögskolorna, Regional musik i Sverige och Vänersborgs kommun. Medverkande: Ulrich Kaatz, verksamhetsledare och Staffan Rydén, ordförande samt Stefan Forsberg, ordförande för Svensk Scenkonst

Gå till frukostseminariet i Teams Live: Avgiftsfria lektioner och kursdagar