MEDVERKANDE

 

Carolina Remstam

Enhetschef på Örebro kulturskola. Har en bakgrund som teaterpedagog och har arbetat med utvecklingsfrågor på flera nivåer inom kulturskolans värld.

Programledare Kulturskoledagarna

 

 

Simon Strömberg

Verksamhetsutvecklare på Kulturrådet med speciellt fokus på unga och breddat deltagande samt kulturskolefrågor. Har tidigare bland annat arbetat som utvecklingsledare inom Kulturskolan Stockholm och verksamhetsansvarig för medie- och demokraticentret Unga Berättar

Programledare Kulturskoledagarna

 

 

Adriana Di Lorenzo Tillborg

Doktorand i musikpedagogik och universitetsadjunkt i kulturskoledidaktik vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. Hennes avhandlingsprojekt har fokus på policyprocesser och diskurser gällande inkludering av barn och unga i Sveriges kulturskolor.

Medverkar på: Inflytande och delaktighet kl 15:00 torsdag 25e mars

 

 

Adam Taal

Med artistnamnet Adam Tensta, är producent och Grammisbelönad artist. Han har sommarpratat i P1 och är bland annat initiativtagare till satsningen Framåt, en utbildning med fokus på musikentreprenörskap, för unga med ambitioner att arbeta med musik på professionell nivå.

Medverkar på: Hur kan vi arbeta för att nå ett breddat deltagande? kl 10:30 torsdag 25e mars

 

Afra Hosseini

Är koreograf, dansare, danspedagog på Botkyrka kulturskola samt initiativtagare och projektledare för Battle of Botkyrka. Hon är aktuell med konstprojektet och föreställningen Min syster tillsammans med Ama Kyei, Judith Tena och Aida Tervo.

Medverkar på: Hur kan vi arbeta för att nå ett breddat deltagande? kl 10:30 torsdag 25e mars

 

Amanda Lind

Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Medverkar på: Invigning kl 09:00 torsdag 25e mars

 

Andrine Bendixen Mangs

Kulturskolechef i Mölndal med lång erfarenhet av att leda Kulturskola i samverkan mellan Kulturskola och skola/förskola. Har även lång erfarenhet av att arbeta i Kulturskolerådets styrelse och brinner för skolutveckling.

Medverkar på: Samverkan mellan kulturskola och skola kl 13:00 fredag 26e mars

 

Bodil Båvner

Är utredare på Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Regioner. Hon arbetar med en rad olika utbildningsfrågor, bland annat kompetensförsörjning och andra lärarfrågor samt kopplingen mellan forskning och verksamhet.

Medverkar på: Samverkan mellan kulturskola och skola kl 13:00 fredag 26e mars

 

Camilla Freedman

Enhetschef Kulturskolan Stockholms stad Kungsholmen Norrmalm. Har jobbat med kultur-, integrations- och ungdomspolitiska frågor sedan drygt tio år inom den kommunala sektorn och specifikt med kulturskolorna i Arvidsjaur, Umeå och nu i Stockholm. Har de senaste åren föreläst med fokus på integrationsfrågor och ungas inkludering inom kulturskola.

Medverkar på: Inflytande och delaktighet kl 15:00 torsdag 25e mars

 

Christer Olofsson

Utvecklingsledare Kulturskolan Skellefteå med bakgrund som gitarr/teorilärare, musiker, egen företagare och kulturskolechef.

Medverkar på: Information och opinion kl 11:00 fredag 26e mars

 

Duncan Kemp

Är initiativtagare och verksamhetsansvarig för musikskolan Kulturakademin i Storuman. I en kommun med ca 6 000 invånare driver han en musikskola med musikutbildning för elever 6 - 18 år. Utöver den dagliga undervisningen bedrivs även ett stort antal projekt både regionalt, kommunalt, nationellt och internationellt.

Medverkar på: Hur kan vi arbeta för att nå ett breddat deltagande? kl 10:30 torsdag 25e mars

 

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman. Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Elisabeth Dahlin utsågs till barnombudsman 2018 och har tidigare bland annat varit generalsekreterare för Rädda Barnen och ordförande för Världens barn.

Medverkar på: Barnkonventionen är lag, hur påverkar det kulturskolornas arbete? kl 9:20 torsdag 25e mars

 

Erik Lundqvist

Har i huvudsak arbetat som musiklärare i grundskolan men även undervisat i brassinstrument i kulturskolan. Arbetade som förstelärare på en 7-9 skola innan han 2016 blev rektor för kulturskolan Garnalia i Lindesberg.

Medverkar på: Hur säkrar vi barns rättigheter till delaktighet och inflytande? kl 10:30 torsdag 25e mars

 

Fabian Sjö

Utredare och statistikansvarig på Kulturskolecentrum, Kulturrådet. Har mångårig erfarenhet av att utreda frågor inom olika samhällsområden med kvantitativa och kvalitativa metoder. Fabian har bl.a. tidigare arbetat på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), konsultföretaget Tyréns och SoRAD, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning.

Medverkar på: Opinion och information kl 11:15 torsdag 25e mars

 

Farhiya Feysal

Poet och vinnare av tävlingen Ortens bästa poet 2018, och från Linköping. Hon skriver oftast om misären många hör om men sällan upplever. Och försöker sätt ord på det oförklarliga och beskriva det obeskrivliga. Utöver att drömma om att rädda världen så är hon en 21 år gammal tjej som pluggar, jobbar och gillar att chilla när hon kan.

Medverkar på: Inflytande och delaktighet kl 15:00 torsdag 25e mars

 

Helene Fägerblad

Rådgivare på SPSM- Specialpedagogiska Skolmyndigheten som arbetat med frågor kring distansundervisningens utmaningar och möjligheter för barn och unga i behov av stöd.

Medverkar på: Att möta en pandemi med distansundervisning

 

Inger Carlonberg

Kulturskolechef på Solna Kulturskola 

Medverkar på: Förändring föder förändring kl 14:00 torsdag 25e mars

 

Jalle Lorensson

Ordförande för Kulturskolerådet och sedan 10 år chef för Malmö kulturskola. Tidigare arbetat med ledarskapsutveckling i Malmö stad samt som lärare och skolledare. Parallellt med detta aktiv musiker främst i rockbandet Wilmer X.

Medverkar på: Invigningen kl 09:00 torsdag 25e mars samt Opinion och information kl 11:15 torsdag 25e mars

 

Jennie Winquist

Arbetar som verksamhetsledare och lärare på Älmhults kulturskola. Älmhults kommun är en liten kommun. När COVID-19 kom stängde grannkommuner runt om Älmhult ner sina musik- och kulturskolor men Kulturskolan i Älmhult vägrade gå samma väg till mötes. Ledordet blev "ingenting är omöjligt" sedan kastade vi oss ut.

Medverkar på: Att möta en pandemi med distansundervisning kl 14:00 torsdag 25e mars

 

Jenny Löfström Ellverson

Verksamhetsansvarig för Kulturskolecentrum på Kulturrådet. Lång erfarenhet av statligt stöd till barn och unga-kultur genom ex. Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, läsfrämjande och Skapande skola.

Medverkar på: Invigningen kl 09:00 torsdag 25e mars, Information och opinion kl 10:00 fredag 26e mars samt Vad händer nu kl 14:00 fredag 26e mars.

 

Jens Ericson

Områdeschef för N3 – en mötesplats för ung kultur i Trollhättan, samt invald i Kulturskolerådets styrelse. Han har arbetat i ledande ställning inom kulturområdet för barn och unga i många år och har ett stort engagemang för barn och ungas situation i samhället i stort, och inom kulturområdet i synnerhet.

Medverkar på: Förändring föder förändring kl 14:00 torsdag 25e mars

 

Johan André

Är enhetschef på Malmö Kulturskola med ansvar för digital utveckling. Han har tidigare arbetat som lärare i saxofon, gitarr och ensemble och varit kulturskolechef i Lomma kommun.

Medverkar på: Att möta en pandemi med distansundervisning kl 14:00 torsdag 25e mars

 

Juan Ochoa

Tillförordnad verksamhetschef för kultur och fritid i Tranemo kommun med särskilt ansvar för Kulturskolan. Har tidigare bland annat arbetat som musiker, dirigent och lärare inom kulturskolan. Privat driver han en musikstudio.

Medverkar på: Hur säkrar vi barns rättigheter till delaktighet och inflytande? kl 10:30 torsdag 25e mars

 

Kajsa Ravin

Kulturrådets generaldirektör. Innan dess var hon kulturdirektör i Region Uppsala, förvaltningschef för kultur och fritid i Gävle kommun och verksamhetschef i Karlstads kommun. Som konstvetare har hon även varit handläggare för samtidskonst vid Kulturrådet och utredare vid flera andra kulturmyndigheter.

Medverkar på: Invigning kl 09:00 torsdag 25e mars

 

Kella Næslund

Är anställd på ena halvtiden som utvecklingsledare för Regional Kulturskola i Västmanland och på andra halvtiden som projektledare för den nationella, årliga musikfestivalen MusikRUM med RUM - Riksförbundet Unga Musikanter som arrangör. Han har tidigare varit körkonsulent under 15 år, musikproducent under 8 år, musiklärare under 35 år och körledare under 40 år.

Medverkar på: Regional samverkan – varför då?! kl 13:00 fredag 26e mars

 

Kristina Enqvist

Arbetar som Kulturskolerektor – Musik & Dansskolan i Piteå. Har tidigare arbetat som producent för både NorrbottensUngdomsSymfoniker NUS samt Barn & Unga Norrbottensmusiken. Har även bakgrund som utvecklare och musiklärare inom Kulturskolan.

Medverkar på: Information och opinion kl 10:00 fredag 26e mars

 

Linda Zachrison

Var mellan 2015- 2020 Sveriges kulturråd i Washington D.C. och har tidigare bland annat varit chef för avdelningen Publiken vid Svenska Filminstitutet, chef för Parkteatern och den internationella gästspelsscenen på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, VD för Cirkus Cirkör och politiskt sakkunnig på Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet.

Medverkar på: Vad händer nu?! kl 14:00 fredag 26e mars

 

Malin Aghed

Arbetar som chef för avdelningen Skapa på Göteborgsoperan. Skapas tre fokusområden är barn och unga, Tillgänglighetsfrågor och ett intersektionellt perspektiv. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med breddat deltagande i kulturlivet gällande olika grupperingar i samhället. Malin var med och startade El Sistema i Hammarkullen 2010 och var nationell utvecklingsledare när arbetet etablerade sig i Sverige.

Medverkar på: Hur kan vi arbeta för att nå ett breddat deltagande? kl 10:30 torsdag 25e mars

 

Madelene Ulfberg

Samverkansstrateg i Regional Kulturskola i Västmanland och projektledare för Arvsfondsprojektet ”Kulturskola i hela landet”. Är i grunden marknadsförare samt har erfarenhet att initiera och leda kultur- & näringslivssamverkansprojekt.

Medverkar på: Regional samverkan – varför då?! kl 13:00 fredag 26e mars

 

Madeleine Hermerén

Är samordnare för det nationella nätverket för distansundervisning och fokuserar i huvudsak på utvecklingsbidraget och främjande arbete på Kulturrådets Kulturskolecentrum. Madeleine har många års erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor på lokalt och nationellt plan inom Kulturskolans värld.

Medverkar på: Att möta en pandemi med distansundervisning kl 14:00 torsdag 25e mars

 

Marie Lundin Karphammar

Handläggare och barnrättsjurist, SKR. Marie har som huvuduppdrag att stödja kommuner och regioner i att implementera barnkonventionen genom att bland annat ge utbildningar och handledning. Hon har tidigare i olika roller arbetat praktiskt med implementering av konventionen och skrivit en bok om ämnet.

Medverkar på: Barnkonventionen + Samverkan = Sant? kl 09:35 fredag 26e mars

 

Oliwer Karlsson

Programansvarig ungas inflytande Youth 2030, brinner för social och samhällelig förändring som sker först när ungas inflytande och delaktighet blir på riktigt. Han sitter bland annat i Rädda Barnens nationella styrelse, och har en bred erfarenhet av att jobba med innovation och samhällsnytta inom offentlig sektor.

Medverkar på: Inflytande och delaktighet kl 15:00 torsdag 25e mars

 

Peter Tikkanen

Utvecklingsledare för kulturskolesamverkan i Örebro län. Har bakgrund som frilansande musiker, kapellmästare och arrangör, varav många projekt med barn och unga.

Medverkar på: Regional samverkan – varför då?! kl 13:00 fredag 26e mars

 

Rebecka Törnkvist

Konstnärlig ledare orkesterskolan El Sistema Södertälje, har varit med och utvecklat verksamheten från början 2012. Frilansmusiker och kompositör.

 

Sara Willermark

Doktor i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst. Hon forskar om skolans digitalisering och har en bakgrund som lärare och IKT-pedagog.

Medverkar på: Att möta en pandemi med distansundervisning

 

Sylvia Carlsdotter

Verksamhetschef för Kulturskolan i Simrishamn, barnrättsstrateg och föreläsare. Under åtta år verksam som styrelseledamot i Kulturskolerådet. Simrishamn startade Kulturgarantin 2005 och blev första kommunen i Sverige med en tydlig struktur för elevens rätt till regelbundet eget konstnärligt skapande och möte med professionella kulturaktörer/kulturupplevelser.

Medverkar på: Barnkonventionen är lag, hur påverkar det kulturskolornas arbete? kl 9:20 torsdag 25e mars

 

Tilde Björfors

Cirkusartist, cirkusdirektör och professor i nycirkus vid Danshögskolan. Tilde Björfors startade Cirkus Cirkör 1995 med en föreställning på Vattenfestivalen i Stockholm och deras pedagogiska verksamhet rymmer idag ett cirkusgymnasium och utbildningsverksamheter som årligen når ca 30 000 personer.

Medverkar på: Inflytande och delaktighet kl 15:00 torsdag 25e mars

 

Torgny Sandgren

Generalsekreterare för Kulturskolerådet. Har tidigare varit verksam på Nordiska Ministerrådet och Ungdomsstyrelsen där han arbetat särskilt med kultur- och fritidspolitiska frågor.

Medverkar på: Invigningen kl 09:00 torsdag 25e mars samt Vad händer nu kl 14:00 fredag 26e mars.

 

Ulf Berglund

Rektor Kvarnbyskolan åk 7-9 i Mölndal. En skola med musikprofil sedan 2005. Ulf har varit rektor i Mölndal i 21 år och sysslar också med musik på fritiden.

Medverkar på: Samverkan mellan kulturskola och skola kl 13:00 fredag 26e mars

 

Vincent Ericsson

Förbundsordförande för RUM – Riksförbundet Unga Musikanter. Vincent har en Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik och arbetar till vardags med mjukvaruutveckling och på fritiden spelar han gitarr, cyklar samt brinner för att utveckla möjligheterna för ungas ledarskap och engagemang.

Medverkar på: Barnkonventionen är lag, hur påverkar det kulturskolornas arbete? kl 9:20 torsdag 25e mars

 

Åsa Lundmark

Regional kulturskolesamordnare i Norrbotten genom Arvsfondsprojektet ”Kulturskola i hela landet”. Är i grunden gymnasielärare i bland annat drama och teater och har 10 års erfarenhet av kulturprojekt och ungt inflytandearbete.

Medverkar på: Regional samverkan – varför då?! kl 13:00 fredag 26e mars