Om Kulturskoledagarna

 

Kulturskoledagarna är en årlig branschträff för alla som leder och utvecklar kulturskolor och är en nationell konferens med erfarenhetsutbyten och andra kompetensfrämjande aktiviteter. I år samarrangeras konferensen av Kulturskolerådet och Kulturskolecentrum. Konferensen 2021 är gratis och helt digital. Vi kommer att sända direkt via den här webbplatsen. Även Teams kommer att användas för gruppdiskussioner. Mer information kommer efter din anmälan.

Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet. Rådet anordnar konferenser och seminarier, opinionsbildar, bidrar med nyheter och omvärldsbevakning, lämnar konsultativt stöd till medlemmar samt driver utvecklingsprojekt.

Kulturskolecentrum  är en del av Kulturrådet och har regeringens uppdrag att vara ett nationellt kunskapscentrum för landets kulturskolor. Uppdraget handlar om att stötta kulturskolorna med ekonomiskt bidrag, samla in och följa statistik, etablera samverkan, kartlägga kompetensbehov samt sprida forskning och lärande exempel.

ANMÄL DIG TILL KULTURSKOLEDAGARNA HÄR!


För frågor om konferensen maila Pantea Moafi, pantea@kulturskoleradet.se