Kontaktuppgifter
Har du frågor kring anmälan, boende mm: Kontaktar du Linda Lindblom på Svenska Möten
Mail: deltagarhantering@svenskamoten.se 

Generella frågor:
Nationell Utbildningssamordnare för Vävnadsrådet, Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se