20 januari 

10.00-10.30 Kaffe och registrering

10.30-10.40 Invigning, Regionvårdsdirektör

10.45-11.00 Vävnadsrådet

11.05-11.20 Socialstyrelsen -  Så fortsätter vi vårt donationsfrämjande arbete - Enhetschef Anna Aldehag och medarbetare. 

11.25-11.40 Socialdepartementet

11.45-12.15 ”Från OS-silver, via transplantationslistan till hur mitt liv ser ut idag” -  Anders Holmertz - En av Sveriges genomtiderna bästa manliga simmare

12.15-13.15 Lunch

13.15-13.40 Hur arbetar vi med att främja och stärka organdonation i vår region - Regionala styrgruppen för    organdonation, Södra sjukvårdsregionen

13.45-14.00 Uppdrag; regional vävnadssamordnare - Mali Sjetne-Rosdahl, Enhetschef Vävnadsbanken i Lund

14.05-15.20 Var är våra donatorer? Johanna Elftman, R-DAS Region Stockholm – Gotland, David Hydmark och Joakim Ahvenainen

15.20-15.50 Fika

15.50- 17.00 Lagändringen + paneldiskussion Socialstyrelsen jurist, Michael Wanecek, med. dr/överläkare anestesi och intensivvård  

 19.30 Gemensam middag/Socialt arrangemang

 

Dag 2, 21 januari 

08.00 - 09.00 Challenges and opportunities in organ donation from a multi-ethnic and multi-faith population: Lessons from the UK - Gurch Randhawa, Professor of Diversity in Public Health & Director, Institute for Health Research, University of Bedfordshire

09.05 - 10.00 Berättelsen om Vävnadsbanken ”Börja göra det nödvändiga och sedan det möjliga och plötsligt sker det omöjliga” -  Mali Sjetne-Rosdahl, Enhetschef Vävnadsbanken i Lund

Fika 10.00 - 10.30

10.30 - 12.00 Workshop - (I anmälen gör du dina två val av workshops du önskar delta i)

Grupprum 1 TCD - (OBS! Begränsat antal platser )

Grupprum 2 Allt du behöver veta när du ska starta DCD på ditt sjukhus. Krystyna Dybkowska, DAL, Centralsjukhuset i Kristianstad, CSK

Grupprum 3 PEEP resp.  Martin Annborn, Sektionschef IVA Helsingborg

Grupprum 4 ”Give a little bit” Vävnadsbanken, Lund Camilla Segerström och Anita Holgersson, Vävnadskoordinatorer på Vävnadsbanken i Lund 

Grupprum 5 Hur använder vi kvalitetsindikatorerna för att förbättra vårt donationsarbete? Ulrika Peetz Hansson, R-DAS Södra                  sjukvårdsregionen och Johanna Elftman, R-DAS Region Stockholm - Gotland

Grupprum 6  "Floden ATODAI"- ett validerat frågeformulär för att belysa IVA-sjuksköterskors roll vid organdonation. Anne Flodén, Leg. Sjuksköterska, Klinisk forskare i organdonation, Anestesikliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

12.00 -13.00 Lunch

13.00 -13.30 Varför vill ni ha alla undersökningar?Johan Nilsson, Professor och överläkare vid Thoraxkirurgi, Skånes universitetssjukhus, Lund Markus Gäbel, Transplantationskirurg och överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 

13.35 - 14.10 Nya tekniker inom transplantation och donation - Johan Nilsson, Professor och överläkare vid Thoraxkirurgi, Skånes universitetssjukhus, Lund, Markus Gäbel, Transplantationskirurg och överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 

14.10 - 15.00 Avslut med 2022 års möte och presentation av 2023 års möte

14.25 Fika och på återseende