Program för det digitala Nationella Donationsmötet 20 - 21 januari 2022

Den 20 januari

10.30-10.40      Välkomna   Organisatörerna             

10.45-11.00      Vävnadsrådet framtid  -  Britt Arrelöv, Vävnadsrådets Ordförande                             

11.05-11.45      Socialstyrelsen - Så fortsätter vi vårt donationsfrämjande arbete med Enhetschef Anna Aldehag och medarbetare

11.50-12.20      ”Från OS-silver, via transplantationslistan till hur mitt liv ser ut idag” -  Anders Holmertz - En av Sveriges genomtiderna bästa manliga simmare                        

12.20-13.30      Lunch

13.30-13.55     Hur arbetar vi med att främja och stärka organdonation i vår region - Regionala styrgruppen för  organdonation, Södra sjukvårdsregionen Kerstin Karud, Enhetschef,  transplantationskoordinator - Transplantationsenheten SUS Malmö och Krystyna Dybkowska, Överläkare och DAL, Centralsjukhuset i Kristianstad, CSK

14.00-14.15      Hur säkrade man tillgången till vävnader på Vävnadsbanken i Lund under pandemin - Carina Forslund, PhD, Vävnadskoordinator, Vävnadsbanken Lund               

14.20-15.10      Var är våra donatorer?   - Joakim Ahvenainen, överläkare och David Hyddmark, Specialistläkare anestesi/intensivvård, Brian Cleaver, överläkare

15.10-15.30      Paus

15.30-16.40      Lagändringen och paneldiskussion - Tesi Aschan, Jurist på Socialstyrelsen, Michael Wanecek, Med. dr/överläkare anestesi och intensivvård och Andreas Lagström

 

Den 21 januari

08.00-09.10      Challenges and opportunities in organ donation from a multi-ethnic and multi-faith population: Lessons from the UK  - Gurch Randhawa, Professor of Diversity in Public Health & Director,   Institute for Health Research, University of Bedfordshire

09.15-09.50      Berättelsen om Vävnadsbanken ”Börja göra det nödvändiga och sedan det möjliga och plötsligt sker det omöjliga” -  Mali Sjetne-Rosdahl Enhetschef Vävnadsbanken i Lund

09.50-10.20     Paus

10.20-11.05      Att starta DCD verksamhet - Krystyna Dybkowska, DAL, Centralsjukhuset i Kristianstad, CSK, Chris Jeansson usk SUS Malmö, Sara Eklind ssk IVA SUS Malmö, Martin Ahlström läk IVA SUS Malmö,   Catrine Wenger ssk NIVA SUS Lund, Johanna Löfberg op ssk SUS Malmö, Rocio Alonso Transplantationskoordinator Malmö.

11.10-12.00      Hur använder vi kvalitetsindikatorerna för att förbättra vårt donationsarbete? - Ulrika Peetz Hansson, R-DAS Södra sjukvårdsregionen och Johanna Elftman, R-DAS Region Stockholm - Gotland

12.00-13.00      Lunch

13.00-13.30      Varför vill ni ha alla undersökningar?  - Johan Nilsson, Professor och överläkare vid Thoraxkirurgi, Skånes universitetssjukhus, Lund, Markus Gäbel, Transplantationskirurg och överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

13.35-14.10      Nya tekniker inom transplantation och donation -  Johan Nilsson, Professor och överläkare vid Thoraxkirurgi, Skånes universitetssjukhus, Lund, Markus Gäbel, Transplantationskirurg och överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

14.15-14.30      Avslut med 2022 års möte och presentation av 2023 års möte            

 

 

Organisatörer Södra sjukvårdsregionen:

Mårten Unnerbäck  -  Överläkare Skånes universitetssjukhus Malmö, Regional donationsansvarig läkare

Södra sjukvårdsregionen  -   Krystyna Dybkowska Överläkare och DAL, Centralsjukhuset i Kristianstad, CSK

Kerstin Karud  -    Enhetschef, Transplantationskoordinator, Transplantationsenheten VO Kirurgi och Gastroenterologi, Skånes universitetssjukhus Malmö

Catharina Lindborg  -  Nationell Utbildningssamordnare för Vävnadsrådet

Ulrika Peetz Hansson  -   IVA sjuksköterska, Helsingborgs lasarett Regionalt Donationsansvarig sjuksköterska, Södra Sjukvårdsregionen

Rocio Alonso -  Transplantationskoordinator, Transplantationsenheten. VO Kirurgi och Gastroenterologi, Skånes universitetssjukhus Malmö

Anna Härfstrand - Vävnadskoordinator, Vävnadsbanken Lund