Finalister


 

Delori

Vi alla delegerar i vårt dagliga liv. Vi kan be någon att hämta ett paket, köpa något till en person med funktionsnedsättning eller utföra åtgärder i namn av en organisation. Delori erbjuder en central plattform för att möjliggöra delegering i din webbplats eller mobilapplikation - utan någon utveckling. 

We all delegate in our day to day life. We might ask someone to pick up a parcel, purchase something for a person with limited abilities or perform actions in the name of an organization. Delori provides one central platform to enable secure delegations in your website or mobile application - without any development. 

Team: Daniel Putz, Fredrik Hofflander och Roger Tedblad. 

 

Envue Technologies

Envues unika kombination av hårdvara och mjukvara, i form av ett mikroskopiskt instrument och nanofluidiskachip, erbjuder forskare ett enkelt verktyg för att träda in i nanovärlden och studera biomolekyler. Vår patentsökta teknologi, kallad Nanofluidic Scattering Microscopy (NSM), tillåter studier av nanoobjekt utan modifieringar för att undvika felaktiga resultat. Vår vision är att accelerera framtida forskning genom att ge forskare en lösning för att kunna göra nya framstående upptäckter. 

Envue’s unique combination of a hardware and software, in terms of a microscopic instrument and nanofluidic chips, offers the scientists a simple tool to enter the nanoworld and study biomolecules. Our patent-pending technology, called Nanofluidic Scattering Microscopy (NSM), allows studies of nano objects without any modifications to avoid biases. Our vision is to accelerate future research by empowering scientists with a solution for novel disruptive discoveries. 

Team: Ellen Andréasson, David Albinsson, Joachim Fritzsche, Christoph Langhammer och Barbora Spackova.

 

Everyone test - MyDrives

En platform som möjliggör dashcams att bli väl integrerade i körlektioner och dokumentation som eleven kan ta del av för att förbättra sitt lärande. 

A platform which enables dash cam to be integrated into the driving lessons and documentation which the student can access to reinforce his/her learning. 

Team: Feng Liu, Marie Bredberg, Patrik Andersson

 

MOUNID

Genom mikroalger utvecklar Mounid en unik algbläcks-färg för textil-ochmode företag. Algbläck eliminerar skadliga kemikalier och mikroplaster från att användas och erbjuder textilbranschen giftfri färg som möjliggör att kunna designa och tillverka 100% cirkulära textila färgglada produkter. 

Through microalgae, Mounid develops a unique algae-ink colour for textile and fashion companies. Algae-ink eliminates harmful chemicals and microplastics from being used and offers the textile industry non-toxic ink that enables to design and manufacture 100% circular colourful textile products. 

Team: Ida Näslund


 Nano Textile Solutions

Våra smarta adaptiva textilkomponenter kan designas till olika former, för att integreras i olika produkter som skor och stövlar. När dessa aktiveras med en adapter kan de manipuleras att skifta till större och mindre storlekar multipla gånger. På så sätt skapas flera
storlekar inbyggda i produkten.
 

Our smart adaptive textile components can be designed in different shapes, to be integrated into different products e.g. shoes and boots. When activated with an adapter, they can be manipulated to shift to larger and smaller sizes multiple times. This way, several sizes are inbuilt into a product. 

Team: Sam Issa, Mykhailo Zhybak och Lucia Chamaly

 

Navari

Navari utvecklar ett navigationsverktyg för titthålskirurgi som med hjälp av AR visar en cancertumörs exakta position i ett organ och därmed drastiskt förbättrar visualiseringen underingreppet. Tack vare den ökade visualiseringen möjliggör Navari att fler operationer kan utföras via titthålsteknik istället för en traditionell, öppen kirurgi. 

Navari develops a navigation tool for keyhole surgery that utilizes augmented reality to show the exact position of a tumour in an organ and thus drastically improve visualization during surgery. Thanks to the enhanced visualization, our solution leads to more patients being operated with keyhole-technique instead of traditional, open surgery. 

Team: Madeleine Gustavsson, Axel Blomé, Sara Sieger, Torbjörn Lundh, Klas Modin, Niclas Kvarnström, Mårten Falkenberg, Lisa Månsson, Christian Al-Maleh, Carl Bodin, Jonathan Bergendahl och Ellen Arnholm.

 

Nocoli

Väntetider som utsätter samhället för risker när vi konsumerar något så kritiskt som vatten ska inte behöva vara en realitet år 2022. Med vår sensor upptäcks bakteriella kontaminationer i realtid, det sparar både liv och pengar och möjliggör en ny generation av smart vattenanvändning. 

Waiting times exposing society to risks when we consume something as critical as drinking water should not be a reality in 2022. Our sensor detects bacterial contamination in real-time, saving lives and societal resources, while enabling a new generation of smart water usage. 

Team: Jacob Cahn, Jacob Nissén Karlsson, Sanna Lindblom, Ying Fu

 

Parametric Solutions

Parametric Solutions utvecklar en plattform för snabbare processer inom arkitektur och industriellt byggande. Med hjälp av AI och algoritmer skapas och utvärderas hundratals byggnader och designkoncept inom loppet av minuter. Detta för att underlätta beslutsfattning i planeringsprocesserna, minska riskerna och i slutändan skapa bättre och mer hållbara städer. 

Parametric Solutions provide a platform for property developers and architects. With advanced algorithms we quickly produce a variety of building proposals in the cloud. Hundreds of building options are generated for a given site and the tool is used to investigate a large design scope in a short amount of time.All generated alternatives are evaluated on specific criteria to make it easy to compare and prioritize. This saves time and gives the developer a possibility of investigating a wider design scope already before land acquisition. 

Team: Sofia Malmsten, Erik Forsberg, Simon Brobäck och Henrik Frank.

 

Piffl

Via en app kan invånare och besökare komma åt boxar som är fyllda med ett stort utbud av sport-och utomhusaktiviteter, aktiviteter anpassade efter miljön omkring. Boxarna hittar man i parker, vid idrottsplatser och överallt som erbjuder spontan aktivitet. 

Via an app, citizens and visitors are able to access boxes which are filled with a large selection of sports and outdoor activities, adapted to the surrounding environment. You will find the boxes in parks, by sports grounds and anywhere that offers public recreational space. 

Team: William Nimbs och Dennis Axelsson

 

Tellus 2

Tellus 2 har som mål att bli ett NFT-spel för gemenskapsbyggande, utforskning och världsbyggande närakopplat tillden verkliga världen. Vi strävar efter att bygga ett belöningssystem i spelet med en tydlig koppling till långsiktig hållbarhet för den verkliga världen. 

Tellus 2 aims to become a community building, exploration and world building NFT game closely coupled with the real world. We aim to build an incentivizing reward system inside the game deeply coupling it with long term sustainability for the real world. 

Team: Kok-Wing Giang, My Yen Giang, Annie Hallén och Linus Hansson.