Agenda dag 1

9.00 – 9.15 Velkommen og intro til MasterClass
Ved praktiserende læge & Novo Nordisk
9.15 – 10.15 Årskontrollen: Hvad skal gøres og hvordan gør jeg
Ved konsultationssygeplejerske og praktiserende læge
10.15 – 10.45  Gennemgang af seneste diabetesvejledning med henblik på optimal behandling af den komplicerede type 2-diabetes patient
Ved endokrinolog
10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 12.00 Medicinsk behandling af patienter med type 2-diabetes med fokus på kombinationsbehandling og insulinopstart
Ved konsultationssygeplejerske og endokrinolog
12.00 – 12.30 Cases med fokus på behandlingsmål og behandlingsvalg for type 2-diabetes – del 1
Ved praktiserende læge & endokrinolog
12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 14.15 Cases med fokus på behandlingsmål og behandlingsvalg for type 2-diabetes – del 2
Ved praktiserende læge & endokrinolog
14.15 – 14.45 Forløbsplaner og data i almen praksis – hvorfor og hvordan
Ved praktiserende læge
14.45 – 15.00  Pause
 
15.00 – 16.00 Sådan opsporer, identificerer og forstår du patienten i høj risiko for type 2-diabetes – patienten med svær overvægt eller præ-diabetes
Ved endokrinolog
16.00 – 16.30 Det kommunale samarbejde omkring patienten med svær overvægt eller type 2-diabetes
Kommunalsygeplejerske
16.30 – 16.45 Pause
16.45 – 17.30 Opsamling og konklusion på dag 1
Ved endokrinolog og praktiserende læge


Agenda dag 2

8.00 – 8.30 Morgenmad
8.30 – 9.30 Cases med fokus på den komplicerede patient
Ved praktiserende læge og endokrinolog
9.30 – 9.45 Pause
9.45 – 10.45 Cases med fokus på patienten med svær overvægt eller prædiabetes med udgangspunkt i Den Nationale Behandlingsvejledning
Ved Endokrinolog
10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 12.15 Introduktion til psykologien bag- og samtalen med patienten omkring svær overvægt – undgå stigma, fordomme og forvirring
Foredragsholder annonceres senere
12.15 – 12.30 Evaluering og afrunding
Ved praktiserende læge og Novo Nordisk


Undervisere
Hillerød – 24. - 25. september 2021

Endokrinolog: Asger Lund, 1. reservelæge, ph.d.
Moderator og praktiserende læge: Esben Krog Hall-Andersen
Konsultationssygeplejerske: Lene Rasmussen
Kommunal sygeplejerske: Christina Schjøtt