PARALLELLA SPÅR  

10:45 - 11:45  Erfarenhetsdelning från organisationer, program och projekt

Runt om i landet bubblar det av olika innovationsprojekt och satsningar för att driva på den gröna och digitala omställningen. Vi tror mycket på värdet av att dela erfarenheter från de som befinner sig mitt i innovationsarbetet. Deras erfarenheter och insikter kan bli viktiga byggstenar för kommande initiativ.

Casen presenteras i flera parallella spår på olika teman. Vi hoppas att du ska hitta något som kan fungera som inspiration för dig. Här följer kort information om innehållet i de olika spåren och vilka som medverkar.

Har du svårt att välja? Ingen fara, vi kommer att spela in alla sessionerna och dela dem via webben i efterhand.

 


Hållbar industri

Att driva innovation i en stor organisation 

I detta spår inleder Maja Påhlman, Head of Innovation & Insights på Lantmännen.

Maja kommer att dela sina erfarenheter av att driva innovation i en stor organisation, då hon med stor passion, tillsammans med sitt team, byggt upp Lantmännens innovationsorganisation Ceralia från grunden.  Maja har 15+ års ledarskapserfarenhet inom FMCG (ICA & Lantmännen Ceralia) och köks- & möbelbranschen (Nobia & IKEA), där hon arbetat med innovation, koncept- och produktutveckling, samt projektledning och innovationsprocesser. Hon strävar alltid efter att kombinera kreativitet med struktur och är erfaren inom innovationsstrategi, bygga innovationsförmåga och hållbar utveckling. Med denna bakgrund var Maja även en av de tre nominerade toppkandidaterna till Årets innovationsledare 2021 som presenterades under konferensen förra året.

Sluta cirkeln för industriell plast

Det andra caset i detta spår handlar om erfarenheter från ”Sluta cirkeln för industriell plast”, ett projekt som syftar till att öka den cirkulära användningen av material från industrins plastförpackningar. Dessa är mer homogena och oftast mindre kontaminerade än hushållens, och därför mycket lämpligare att återvinna. Men systemen som sluter dessa cirklar behöver förbättras.Projektet har därför tagit ett systemperspektiv på industriella plastförpackningar och man arbetar parallellt inom flera områden – hållbarhet, affärsutveckling och policyfrågor och uppskalning upp tekniker för återvinning. Projektet finansieras av Vinnovas utlysning ”Utmaningsdriven innovation” och är i slutet av sin andra period med sikte på en tredje. Vi får träffa Däminen Bolinius, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som leder att av projektets arbetspaket och Micael Rahm, som är VD för Accon Greentech AB, ett av de företag som deltar i projektet.

Moderator för detta spår är Emma Enebog, forskare på RISE med lång erfarenhet av cirkulära lösningar inom en mängd olika sektorer.  

Lokal: GROWTH


Hälsa och Life Science

Karolinskas väg mot hållbar omställning – systematisk innovation i praktiken

I detta spår får vi ta del av erfarenheter från Karolinskas väg mot hållbar omställning och hur de arbetar med systematisk innovation i praktiken inom Innovationsplatsen, som är avdelningen för innovationsstöd och näringslivssamarbeten på Karolinska Universitetssjukhuset. Där ryms patienters konkreta erfarenheter, vårdpersonalens specialist­kompetens, forskning i framkant och globala näringslivsaktörer.

Caset från Innovationsplatsen presenteras av Åse Lundh Gravenius och Erika Nydahl, Karolinska Universitetssjukhuset, som båda är certifierade innovationsledare.  Åse är även jurist specialiserad inom området IP, IT och integritetsrätt. Som innovationsledare är hon specialiserad på innovationsstrategiska ramar, att bygga en hållbar innovationsorganisation samt generella policyinnovationsfrågor. Erika är kommunikationsansvarig för Innovationsplatsen. Hon har en bakgrund inom strategisk kommunikation med fokus på värdeskapande och hur verktygslådan för kommunikatörer och innovationsledare kan integreras.

Försöksverksamhet Farmaceutisk Tjänst - Näringsliv och offentlig sektor i samverkan

Det andra caset presenteras av Fredrik Boström, Chefsfarmaceut hos Sveriges Apoteksförening. Fredrik har lett satsningen ”Försöksverksamhet Farmaceutiska tjänster” för att för att utveckla nya tjänster som kan underlätta för apotekets kunder och hur man ska gå tillväga för att utveckla dessa i samverkan med andra. Arbetet har bedrivs i ett policylabb, vilket är ett nytt sätt att angripa komplexa samhällsproblem och vi får ta del av de erfarenheter man gjort längs vägen.

Moderator för detta spår är Anna Löfgren Wiltéus, handläggare på Vinnova, som har lång erfarenhet av innovation inom hälsa och life science.

Lokal: Creative


Transformativ offentlig sektor

På detta tema sker två parallella spår.

1. Framgångsfaktorer för innovation och förnyelse i svenska myndigheter

I det ena spåret kommer Anna-Karin Quetel från Livsmedelsverket och Jonas Winqvist från Implement dela erfarenheter om innovativ samverkan mellan myndigheter för omställning av livsmedelssystemet.

Anna-Karin Quetel arbetar som hållbarhetsstrateg och innovationsledare på Livsmedelsverket, där hon har ansvarat för en gemensam satsning på innovationsledning tillsammans med flera andra myndigheter. Jonas Winqvist är partner och konsult på företaget Implement, som arbetar med uppdrag och studier rörande innovation och förnyelse i svenska myndigheter. Deras studier, som genomförts på uppdrag av Vinnova och i samverkan med forskare från KTH, där man har undersökt vad som utmärker de som lyckas med sitt innovationsarbete och vilka framgångsfaktorerna, har omfattat över 100 svenska myndigheter. Här kommer vi få höra mer om studiens resultat och kanske också få receptet för framgång i innovationsarbetet.

Moderator: Ingrid Kihlander, RISE

Lokal: Future

 

2. Accelerera: Innovationsledning för innovativa, hållbara och klimatneutrala städer

I det andra spåret får vi träffa Anna Fjällström och Anna Zingmark, som båda varit konsoritepartners i projektet Accelerera, en satsning på innovationsledning för innovativa, hållbara och klimatneutrala städer som precis avslutats.

I Accelerera samverkade företag, kommuner, organisationer och forskare som jobbar med innovation och utveckling inom områdena smarta städer, hälsa och hållbarhet. Projektet har drivits med avsikten att öka innovations- och samverkansförmåga i befintliga och nya kommunprojekts genom ett innovationsledningsstöd som utvecklats i samverkan. Anna och Anna kommer att dela med sig av erfarenheter från projektet och hur stödet man tagit fram kan bidra till missionsdrivet, jämställt omställningsarbete som leder till mer hållbara städer och samhällen.

Moderator: Anna Fjällström, RISE

Lokal: Innovation


Hållbar samhällsbyggnad

Veberöd Smarta Byar

Det första caset i detta spår hämtar vi från lilla Veberöd, som ligger utanför Lund, och satsningen Veberöd Smarta Byar. Där pågår en mängd spännande samarbeten kring digital teknik som ska bidra till ett uppkopplat och smart samhälle. Uppkopplade vattenhoar för byns kor, sensorer som mäter markfuktigheten så att byns träd ska trivas, samarbeten med stora företag som WSP och Telia och forskningsprojekt med forskare från hela världen är några exempel på vad som redan pågår i byn.

I denna presentation får vi ta del av den vision ligger till grund för satsningen, då Jan Malmgren, Byutveckling AB, berättar varför han vill göra sin uppväxtby till ett skyltfönster för digital teknik och de erfarenheter kring tekniklösningar och breda samarbeten som man gjort så här långt.

Teknisk försörjning – Uppsalapaketet

Det andra caset handlar om projektet Teknisk försörjning – Uppsalapaketet som gått ut på att utveckla ett inriktningsförslag för hur Uppsala ska åstadkomma ett integrerat, cirkulärt och robust försörjningssystem för teknikområdena energi, VA och avfall (inklusive avfallstransporter) digital infrastruktur och informationshantering. Projektet genomsyras av en innovationsprocess och i arbetet ingår att undersöka möjligheter att korskoppla tekniska försörjningsflöden, skapa insikter och ge förslag på digital infrastruktur och informationshantering. Man har också jobbat med hur kommunen tillsammans med berörda aktörer kan jobba med innovation, samverkan och affärsutveckling. Att hitta former för kontinuerlig erfarenhetsåterföring och nytänkande, genom att föreslagna lösningar, åtgärder och inriktningar motiveras och beskrivs utifrån det aktuella kunskapsläget och tidigare erfarenheter, har varit centralt.  I detta spår får vi träffa Elisabeth Spross, Innovationsledare hos Sweco, som haft ansvar för faciliteringen av innovationsprocessen. Vi får även träffa Gabriella Burell, Programledare för Uppsalapaketet och behovsägare med utgångspunkt från kommunens prespektiv.

Moderator: Elisabet Spross, Sweco

Lokal: Evolution


Digital omställning?

Målet: bli bästa län i Sverige på att tillvarata digitaliseringens möjligheter

Det första caset i detta spår handlar om Jönköpings län, där man har som mål att bli bästa län i Sverige på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Ett djärvt men inte omöjligt mål säger Carina Hedfors, Digitaliseringsstrateg på Regional Utveckling vid Region Jönköpings län, som leder arbetet med implemtering och förankring av länets digitaliseringsstrategi.

I detta spår får vi träffa Carina, som har en lång erfarenhet av innovationsarbete med stöd av digitalisering. Hon kommer att dela med sig av hur man lagt upp arbetet för att nå målet och hur man jobbar för att knyta ihop strategin med de små stegen som bidrar med kraft i den digitala omställningen. Bland annat kommer hon att beröra frågor om ledarskap och organisationskultur i en digital tid och hur länets relativt djärva mål manifesteras i den dagliga verksamheten hos Regional Utveckling.

Smart City Lab – kommunernas supportfunktion för datadriven utveckling

Det andra caset i detta spår handlar om ”Smart City Lab” – kommunernas supportfunktion för datadriven utveckling.  I Smart City Lab sätter man fokus på det SDG 11 – Hållbara städer och samhället genom att stötta kommuner i uppbyggnaden av den mjuka digitala infrastrukturen, det vill säga de tekniska och organisatoriska förmågor och förutsättningar som behövs i en kommun för att data ska kunna samla in och tillgängliggöras på ett säkert, skalbart och kontrollerat sätt. 

Projektet ska bidra till att kommuner och kommunala bolag ökar sin förmåga att genom datadriven innovation på ett kraftfullt sätt möta framtidens utmaningar och skapa en bättre plats för alla i en sammankopplad värld. Detta gör man genom att erbjuda en bred palett av insatser som guidelines, erfarenhetsdelning, konkreta verktygslådor, riktad coachning, seminarier med mycket mer. Smart City Lab presenteras av Therese Balksjö, Strategisk processledare för Smart City Lab och Anna Bondesson, Projektledare, RISE.

Moderator för detta spår är Eva Stattin, Innovations- och processledare, RISE

Lokal: Momentum


Ekosystem för innovativa företag

Crumbs – Tillsammans mot brödsvinnet, en smula i taget

Det första caset i detta spår har rubriken ”Tillsammans mot brödsvinnet, en smula i taget” och har sin utgångspunkt i det faktum att vi i Sverige slänger 200 ton bröd per dag. Ett onödigt matsvinn skulle kunna användas för att skapa värde, vilket var drivkraften för företaget Crumbs, som är ett syftesdrivet bolag grundat för att utrota brödsvinnet.

Vi får träffa Niclas Tunebro, Crumbs VD och en av företaget grundare, som ger oss bakgrunden till idén att omhänderta det svinn som uppstår hos bagerier för att brygga öl. Crumbs har utöver att lansera öl också utvecklat koncept ”circularity-as-a-service” utifrån idén att bygga en närmare relation med butiker som vill minska sitt brödsvinn, så att de får hjälp att driva cirkularitet på riktigt. Niclas kommer dela med sig av erfarenheterna av hur konceptet utvecklats och hur man jobbat med att utveckla kommersiella incitament för butiker att minska svinn och driva cirkularitet. 

Att leda och organisera innovationsarbete i ekosystem – utmaningar och möjligheter

Det andra caset i detta spår handlar om hur man kan jobba med innovationsledning för att koordinera och utveckla ekosystem för innovativa små och medelstora företag. Vinnova har genom analyser identifierat olika utmaningar och möjligheter för hur man kan leda och organisera innovationsarbete i ekosystem som kommer delas under sessionen.

Caset presenteras av Kjell-Håkan Närfelt, Senior Rådgivare, på Vinnova, som kommer att berätta om hur aktörer genom en koordinerad ekosystemutveckling kan bidra till hållbar samhällsomställning. Insikterna bygger på en modell som testats i andra länder och som kommer testas i Sverige. Hur modellen tillämpas beror på förutsättningarna och mognaden i ekosystemet. 

Moderator för detta spår är Glenn Gran, Områdesledare, Vinnova

Lokal: Progress