ÅRETS INNOVATIONSLEDARE

Innovationsledarna, RISE och Vinnova vill med priset Årets Innovationsledare inspirera, uppmärksamma och synliggöra innovationsledare som har skapat förmåga och värde i sina organisationer och för samhället. Vinnaren av årets innovationsledare 2022 är Mats Snäll, Senior rådgivare, DIGG, Myndigheten för digital förvaltning.

 

Motiveringen löd

Kandidaten är en modig person som framgångsrikt lyckats samla och leda olika typer av aktörer för att utveckla en ny digital samhällstjänst. Då pandemin spred sig snabbt i samhället fanns ett akut behov av denna lösning och genom ett systematiskt och missionsorienterat angreppssätt lyckades vinnaren få aktörerna att gå från avsikt till värde i rekordfart. Vinnaren är en plattformsbyggare av rang som lyckats sammanfläta allmänhetens behov med praxis, lagstiftning och agilt utvecklingsarbete i syfte att åstadkomma en smidig, ny och tillgänglig lösning för ett öppnare samhälle under en kris. Vinnaren har med sin innovationsförmåga kunnat mobilisera och leda hela Sverige i denna betydande utveckling av ny digital infrastruktur. Hen är en förnyelsebyråkrat med över 20 års erfarenhet av innovation och digitalisering i offentlig verksamhet som lyckats hitta ett recept på hur man framgångsrikt leder innovation. Vinnaren har under flera år jobbat för att visa att framtiden kan vara här, redan idag, om vi är villiga och modiga att våga möta och utforska den. Vinnaren av årets innovationsledare 2022 är Mats Snäll, Senior rådgivare på DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

 

 

 

Finalister Årets Innovationsledare 2022

Mats Snäll, 
Senior rådgivare, DIGG,
Myndigheten för digital förvaltning

Mats är en modig person som framgångsrikt lyckats samla och leda olika typer av aktörer för att utveckla en ny digital samhällstjänst. Då pandemin spred sig snabbt i samhället fanns ett akut behov av denna lösning och genom ett systematiskt och missionsorienterat angreppssätt lyckades Mats få aktörerna att gå från avsikt till värde i rekordfart. 

Ebba Hallersjö Hult, 
Co-founder and Head of Vision Zero Cancer & Test Bed Sweden for Precision Health in Cancer 

Ebba har med stor energi och inkluderande ledarskap samlat flera viktiga aktörer inom det svenska cancerområdet, hon har initierat en rörelse mot en större systemförståelse med innovativa lösningar inkluderande pentahelixstrukturen. Ebba har under några år blivit en självklar ledare med internationellt engagemang, hennes positiva inställning och professionella förhållningssätt till olika miljöer och komplicerade frågor är framgångsrikt och uppskattat.

Sammy Pergament,
CEO Nordic Quick Systems

Sammy Pergament driver idag NQS i Piteå, ett företag som grundades så sent som 2019. Trots bolagets ringa ålder, bedrivs redan ett systematiskt innovationsarbete som involverar alla bolagets intressenter – från ägare och styrelse, till anställda och kunder. Sammy har utvecklat och implementerat en innovationsprocess, samt en tydlighet i hur och när viktiga innovationsbeslut ska fattas. Innovation genomsyrar, tack vare hans ledarskap, hela organisationen, vilket i sin tur avspeglas i bolagets produktutbud, position på marknaden och attraktivitet som arbetsgivare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur går nomineringen till?

Alla kan nominera någon man tycker kvalificerar sig till priset. Minimum är en motivering samt en mailadress till den man nominerar samt att den nominerade kan ge minst en kontaktperson som kan bidra till att ge juryn en större kontext kring individens gärningar inom innovationsledning.  

Individer kan också nominera sig själva men måste i det fallet kunna peka på en kontaktperson som kan bidra till att ge juryn en större kontext och kunna bekräfta individens gärningar inom innovationsledning. Därför behöver en e-postadress till t.ex. en kollega, chef eller annan bifogas nomineringen.

 

Kriterier för nominering

Bidragit till att bygga förmågan att systematiskt leda och organisera innovationsarbete i en organisation eller flera organisationer i samverkan. Personen har tillexempel arbetat med: facilitering, utveckling av innovationsstrategi, vision och mission, byggt innovationsorganisation, processer, etc.

och/eller

Bidragit till att förverkliga och skala värde från innovationer. Personen har tydligt bidragit till att gå från avsikt till värde. Värdeskapande kan bestå av nya organisatoriska innovationer, såväl som produkt, tjänst och affärsutveckling eller värde som skapas i ett större samhälls -och systemperspektiv.  Som ytterligare exempel så kan långsiktigt värde skaptas genom framsteg inom hållbarhet och kopplat till de globala hållbarhetsmålen.

 

Vem kan nomineras? 

Anställda personer i organisationer (t.ex. en kommun, ett företag eller annan organisation) som arbetar med ledning och organisering av innovationsarbetet i sin organisation och uppfyller kriterier för "Årets innovationsledare". Hedersomnämnande kan ges till personer som påverkat systemövergripande nivå (ex, konsulter, forskare osv)

Nomineringen är avslutad. 

 

Juryn för Årets innovationsledare 2021 - 2022

 

Vinnaren av årets innovationsledare 2021:

Lisa Olsson från Helsingborgs stad

 

Motiveringen löd

"Kandidatens engagemang, drivkraft och uthållighet har varit avgörande i utvecklingen av verksamhetens innovationskraft. Hen konkretiserar den politiska ambitionen och fokuserar på att skapa faktiska värden. Kandidaten arbetar med att etablera verktyg, roller och processer, samt stöttar och motiverar medarbetare att bidra i innovationsarbetet. Vinnaren ger chefer och ledare mod att prioritera mer radikal utveckling och skapar full transparens genom att synliggöra alla försök, såväl framgångar som misslyckanden. Vinnaren har nu, genom roll i ledningsgruppen för denna organisation i offentlig sektor, ansvaret för att säkerställa utrymme för innovation och transformation i hela verksamheten."