Om oss

De stora utmaningarna kräver omställning på systemnivå. Aktörer från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle måste bidra och samverka för att skapa hållbara lösningar. Komplexa sociala, miljömässiga och tekniska utmaningar ställer krav på förmågan att leda och organisera ett systematiskt förnyelsearbete under osäkerhet – innovationsledning. Innovationsarbetet måste ske med ett helhetsperspektiv där mission, strategi, processer, organisationskultur, samarbete, insikter och idéer, ingår i ett systematiskt innovationsledningsarbete för att möjliggöra systeminnovation. 

Syftet med konferensen är att visa på vikten av innovationsledning och professionen innovationsledare, inom både offentlig och ideell sektor samt näringsliv, för att hantera de stora utmaningarna för hållbar systemomställning.

Konferensen är en årlig konferens som arrangeras av Vinnova och RISE och som genomförs för första gången 2021. Syftet med konferensen är att bidra till en förståelse för hur innovationsledning och professionen innovationsledare, inom både offentlig och privat sektor, kan bidra till att hantera hållbar systemomställning.

Genom att:

- Visa hur centrala aktörer bidrar till att öka innovationsförmågan i det nationella innovationsstödssystemet.

- Visa på goda exempel, dela erfarenheter och identifiera nya behov och utmaningar.

 

Kontaktpersoner

Natalie Gustafsson, +46 10 516 54 85, natalie.gustafsson@ri.se
Glenn Gran, Vinnova, glenn.gran@vinnova.se