Program och abstrakt 2021

Länkar till dokument

Programblad onsdag 6 oktober    Programblad torsdag 7 oktober    Programblad fredag 8 oktober 

Abstrakt_1-11_session1A_2021       Abstrakt_12-22_session1B_2021

Abstrakt_23-32_session2A_2021     Abstrakt_33-42_session2B_2021

Sponsorsföreläsningar - inspelningar

Guldsponsor Janssen

Silversponsor Bayer

Bronssponsor Bactiguard

Bronssponsor Prostalund

Bronssponsor Pharmaprim

Bronssponsor Cernelle

Silversponsor Astellas Pharma har valt att inte spela in sin sponsorsföreläsning.