Kontakt

Frågor angående anmälan (deltagare, föreläsare, utställare), registrering av digital monter och fakturering:

Maria Wedberg, projektledare kongress
Grand Travel Group Sweden AB
+46 (0)708 62 27 86
congress@grandtravel.se


Frågor angående den fysiska utställningen på plats:

Eric Granat, ansvarig utställning
gm Grand Travel Group Sweden AB
+46 (0)13-190 00 16
eric.granat@konsertkongress.se


Frågor angående abstrakts/program:

Johan Styrke, vetenskaplig sekreterare SUF
johan.styrke@umu.se

Helena Thulin, vetenskaplig sekreterare RSU
helena.k.thulin@sll.se

Utställaravtal

Avtal skrivs mellan utställare och Svensk Urologisk Förening (SUF) enligt följande:

SUF (org nr 878000-8820)
C/o Lotta Renström Koskela
GKS D1:05
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Lotta Renström-Koskela, ordförande SUF
+46 (0)72-469 48 88
lotta.renstrom-koskela@sll.se