STUDENTPLATSER

Nätverket Renare Mark bjuder in 15 studenter att delta gratis vid Vårmötet 2023!

För dig som är student bjuder Nätverket Renare Mark dig på konferensavgiften och du får delta gratis på samtliga föredrag samt på vår middag den 21 mars 2023. Missa inte chansen att mingla med era framtida arbetskamrater i branschen!

Kontakta Hanna Hartmanhanna@enviromiljoteknik.se om du har några frågor eller om du vill anmäla intresse för studentplats. Antalet platser är begränsat till 15 stycken så det är först till kvarn som gäller. 

Har du skrivit Bästa exjobb 2022?
Arbetet ska ha en direkt koppling till förorenade områden och efterbehandling, och belysa området ur ett naturvetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt, socialt eller juridiskt perspektiv.

Utöver en prissumma om 15 000 kronor får vinnaren presentera sitt examensarbete på Vårmötet 2023 inför mer än 500 branschkollegor. Bidragen kan inlämnas av institution, företag eller författarna själva.

Inlämnade bidrag kommer att utvärderas av Nätverkets priskommitté som består av representanter från branschen. I samband med Vårmötet betalas konferensavgift, resa och boende av Renare Mark.

Kriterierna för Bästa exjobb lägger tyngdvikten vid nyhet och nytta för branschen men följer i övrigt framtagna krav vid universitet och högskola enligt följande:

Samtliga inkomna examensarbeten läggs ut på Renare Marks hemsida.

Läs mer i dokumentet Utlysning bästa examensarbete - ladda ner som PDF HÄR.

Skicka examensarbetet i digitalt format till nätverkets koordinator, therese.steinholtz@empirikon.se senast den 10 februari 2023. Märk meddelandet ”Bästa Exjobb 2022”. Vid frågor går det även bra att kontakta Therese på telefon 073-501 56 22.