STUDIEBESÖK

Studiebesök - Hållbar efterbehandling 21 mars

Start: Kl.11.00
Slut: Kl. 16.30

Priset för studiebesöket är 550 kr exkl. moms

 Studiebesöket inleds med föredrag som hålls på Linköping konsert & kongress. Efter föredragen serveras en matig macka
och därefter 
gemensam transport till Häradsuddens avfallsanläggning. Här delas vi upp i två grupper där den ena besöker avfallsanläggningen och den andra gruppen besöker demoparken för att sedan byta.


11.00 Föredrag på Linköping konsert & kongress
Inledning samt föredrag kring undersöknings- och åtgärdsportalen

Föreläsare - Peter Harms Ringdahl, EnviFix
Undersöknings- och åtgärdsportalen

Föreläsare - från Ragn-Sells
Häradsuddens Avfallsanläggning
Aska och metallsortering
Behandling av PAH-förorenade massor

12.15 Matig macka
13.00 Gemensam transport till Häradsuddens avfallsanläggning

13.45 Studiebesök med fika som serveras vid demoparken

15.45 Återresa


Om de båda studiebesöken

Ragn-Sells avfallsanläggning Häradsudden
Häradsudden i Norrköping är en av Sveriges största avfallsanläggningar. Här tar vi emot
de flesta avfall och har flexibla lösningar för en säker och miljöriktig hantering.

Verksamheten inom anläggningen omfattar mottagning, sortering, behandling, lagring och deponering av olika sorters avfall.

Bland de återvinningsmetoder som används på anläggningen idag kan bland annat nämnas:·
Mekanisk sortering av blandade avfallsfraktioner
Utsortering av metaller från förbränningsaska

Geokinetisk behandling av PAH-förorenad jord
Deponering av avfall·
Elproduktion genom uppsamling av deponigas
Högteknologisk reningsutrustning för dag- och lakvatten

Demoparken
I demoparken demonstrerar våra medlemmar olika maskiner, verktyg, mät- eller provtagningsutrustning
som används i arbetet med förorenade områden.


Antalet för studiebesöket är begränsat till 100 personer. Först till kvarn gäller!
Information till er som anmält er skickas ut i god tid före det att studiebesöket äger rum.