ANMÄLAN      

Varmt välkommen med din anmälan till VÅRMÖTE 2023, 21-23 mars. Du anmäler dig via länk nedan. 
Vänligen läs igenom bokningsvillkoren innan du anmäler dig.

Vill du bli medlem direkt för att erhålla medlemspris? HÄR finner du registrering + information för det.
Även om din arbetsgivare är kooperativ medlem behöver du vara medlemsregistrerad för att erhålla medlemspris till Vårmötet. Är du osäker om du anmält medlemskap kontakta: info@renaremark.se


Deltagaravgift

Kontroll av medlemskap sker innan fakturering.
Om medlemsavgift till Renare Mark ej är betald ombokas du till det högre priset.

Deltagaravgiften inkluderar:

Övriga kostnader (valbara aktiviteter)


BOKNINGSVILLKOR
Betalning
Deltagaravgiften betalas med kreditkort eller mot faktura. Moms debiteras enligt gällande lagstiftning. Fakturan skickas enligt de uppgifter som du anger på betalsteget i anmälningsformuläret. Vid betalning mot faktura tillkommer en administrativ avgift på SEK 48 exkl. moms. Vid försenad betalning debiteras SEK 60 i påminnelseavgift. Övriga kravavgifter och dröjsmålsränta tillkommer enligt inkassolagen respektive räntelagen.

Vid fakturering skall organisationsnummer, fakturaadress och fakturareferens anges. OBS: Om fakturan skall skickas till organisation i offentlig sektor, t.ex. en kommun, måste E-faktura väljas som distributionssätt och det är då obligatoriskt att ange VAN-operatör samt elektronisk adress (GLN-nummer eller Peppol-ID). Säkerställ även att fakturareferensen är angiven i det format din organisation/arbetsgivare kräver.

Ändring av faktureringsadress
Vid omdebitering av en utställd faktura p.g.a. felaktigt angivna faktureringsuppgifter, inkl. distributionssätt, debiteras en omdebiteringsavgift om SEK 400 exkl. moms.

Avbokning av vårmöte, förkurs eller utställning
Anmälan är bindande. Behöver du avboka din plats gör du detta skriftligen till Resia enligt e-post nedan. Bokningsvillkoren är satta efter leverantörernas villkor som varken Renare Mark eller Resia Kongress kan påverka. Avbokning skall ske skriftligt till conference@resia.se.

Byte av deltagare
Om du inte har möjlighet att delta på mötet, kan du överlåta din plats till någon annan mot en avgift på SEK 250 exkl. moms. Vi ber dig kontakta Resia Kongress om detta blir aktuellt.

Logi
Bokning av logi är bindande. Vid hel avbokning eller avbokning av enstaka nätter, utgår ingen återbetalning eller reducering av kostnad.
?Det är viktigt att meddela eventuella förändringar i din bokning för att rummet ej skall riskera att bli avbokat om du inte dyker upp på ankomstdagen.

Alla ändringar måste göras skriftligt till conference@resia.se

Kostinformation
Specialkost måste meddelas senast två veckor innan konferensens start för att vi ska kunna garantera att specialkosten kan serveras. Vänligen observera att med specialkost avses vegetarisk eller vegansk kost samt allergier. Dieter beaktas ej.

KONTAKT
Resia Kongress
060-52 53 00 (tisdag - torsdag kl. 9-12)
conference@resia.se