Bidrag på pedagogisk halvtime

Er du underviser, veileder eller leder og har en god metode eller ressurs som du vil dele på konferansen for fleksibel opplæring 17. september? Delta og bidra på Pedagogisk halvtime!


Kompetanse Norges årlige konferanse om fleksibel opplæring arrangeres i år som webinar, med frokostsamlinger i Oslo og Bergen (dersom koronasituasjonen gjør dette mulig). På frokostsamlingene ønsker vi å gi lærere, veiledere og ledere mulighet til å dele sine beste tips og triks. Presentasjonen skal bare være på 4 minutter, og det bør være nyttig for andre som gir opplæring eller veiledning til voksne. 

Fokuset for pedagogisk halvtime er fleksibel opplæring. Det vil si metoder eller verktøy som gir de som lærer flere stimuli/variasjon og alternative måter å lære på. Aktuelle temaer kan være; samhandling, respons, vurdering, casebasert læring, arbeidsretting, videokonferanse, deltakermedvirkning, nyttige apper, flipped classroom, blended learning, digital karriereveiledning, video, lyd/podkast, spill, nettbasert opplæring, osv. Bidragene bør være hands-on.

Det er ønskelig at noen av presentatørene kan delta fysisk på frokostsamlingen i Oslo, og at noen har mulighet til å møte opp i Bergen. Det er også rom for at et par bidrag kan være via nett. 

Bidrag honoreres med en liten gave fra Kompetanse Norge, men først fremst ved heder og ære.

Meld din interesse for å bidra på pedagogisk halvtime her: Trykk her