Program

09.00–09.20 Velkommen ved Kompetanse Norge – Hva er fleksibel opplæring?
09.20–09.50 Pedagogisk halvtime. Dyktige undervisere, veiledere og lederer presenterer sine beste tips.
09.50–10.00 Pause

10.00–10.20

Digital relasjonsbygging. Hvordan aktivisere og engasjere deltakere digitalt?
v/Stine Fridtun Brenden, Nina Tvenge, Maiken Spjelkevik og Nina Haugland Andersen, NTNU
10.20–10.30 Pause
10.30–11.30

Paralleller:

1. Workshop: læringsbasert spilling v/Halvor Østerman Thengs, Odin Nøsen og Aleksander Husøy med samspilling i ulike digitale grupperom fra kl. 10.45.

  1. GeoGuessr
  2. Keep Talking and Nobody Explodes
  3. Old Man’s Journey
2. Workshop: lydopptak og podkast som vurderingsform v/Christian Lomsdalen

3. Fagsamtale: fleksibel opplæring og veiledning hos oss – gode eksempler fra Universitetet i Sørøst-Norge, Bjørknes høyskole, Helsfyr voksenopplæring og Trøndelag nettskole.
Fagsamtalen ledes av Kari Olstad i Fleksibel utdanning Norge med bidrag i panelet fra Svend Andreas Horgen, Maria Gulseth Roaas, Torunn Thomassen og Torkil Valla
11.30–12.00 Lunsj
12.00–12.20 Kompetanser for det 21. århundret og omstillingskompetanse v/Sten Ludvigsen, UiO
12.20–12.40 Den nye lærerrollen og den nye studentrollen v/Arne Krokan, NTNU
12.40–12.50 Pause
12.50–13.20 Paralleller:

1. Engasjerende kursdesign v/Karense Foslien, NoTe

2. Casebasert læring. Hvordan kan du gjøre opplæringen mer arbeidslivsrelevant? v/Trond Kyrre Simensen, Politihøyskolen

3. Hvordan kan din institusjon lykkes med å fleksibilisere utdanningstilbudene? Erfaringer fra USN v/Svend Andreas Horgen

4. Eksempler på fleksibel opplæring for voksne med svake grunnleggende ferdigheter eller svake språkkunnskaper v/Lene Swang Unnerud og Sissel Braaten, Indre Østfold voksenopplæring
13.20–13.30 Pause
13.30–14.00

Paralleller:

1. Live-podkast: Bruk av lyd og video i opplæring v/Lektor Lomsdalen og Norsklærer Karense

2. Hvordan kommer du i gang med åpne nettkurs? v/Inger Langseth og Halvdan Haugsbakken, NTNU

3. Slik kan du gi fleksibel språkopplæring! Fleksibilitet i tid, sted, progresjon, vurdering, samhandling og innhold med erfaringer i praksis fra høyere utdanning v/Katrine Utgård, Kompetanse Norge

14.00–14.10 Pause
14.10–14.40 Digital og integrert karriereveiledning v/Tristram Hooley, Høgskolen i Innlandet
14.40–15.00 Lære hele livet = fleksibilisering av opplæring