Allmänhetens föreläsning


I samband med Urologidagarna håller vi en öppen kostnadsfri föreläsning för allmänheten. 


Organiserad prostatacancertestning – hur går det till och varför?

Dagens oorganiserade PSA-testning är ineffektiv, resurskrävande och ojämlik.

Organiserad prostatacancertestning (OPT) innebär riktad och neutral information om prostatacancer med tillhörande möjlighet till PSA-testning för de män som väljer att delta. Syftet med OPT är att ge alla män i åldern 50-74 år samma möjlighet till prostatacancertestning med hög kvalité.

Föreläsare
Thomas Jiborn, Överläkare, medicinskt ansvarig, Prostatacancercentrum Skåne 
Anna-Carin Börjedahl – Sjuksköterska, OPT koordinator, prostatacancercentrum Skåne


Datum och tid: Onsdag 5 oktober, 17.00-18.30

Plats: Clinical Research Center (CRC), Jan Waldenströmsgata 35, Malmö.

Lokal: Agardhsalen

Hitta hit: Malmö sjukhusområde  Byggnad

Ingen föranmälan krävs. Var på plats i god tid då entréns dörrar låses klockan 17.00.