Utställningen

Utställningen kommer vara belägen på entréplanet i lokal Common Area 2 och Live lokalen. Utställarskiss.
Alla utställare kommer ha en utställarapp där de har möjlighet att skanna/samla in dina kontakuppgifter när du besöker montern. På din namnskylt finns en streckkod. När utställarna skannar streckkoden, med ditt medgivande, samlas kontaktuppgifterna i en lista hos utställaren. Detta ger ett mervärde och underlättar uppföljningen efter konferensen för utställarna.
 

Utställningen kommer ha ett par avgränsade ytor för utställare med produktinformation om receptbelagda läkemedel

Då produktinformation om receptbelagda läkemedel enbart får riktas till de som har rätt att förskriva läkemedel och de som har rätt att iordningställa och administrera läkemedel, dvs läkare och sjuksköterskor (regelverk för läkemedelsföretag med utgångspunkt i EU-lagstiftning), kommer vissa företagssponsrade föreläsningar som innehåller riktad läkemedelsinformation inte att vara tillgänglig för alla deltagare, istället kommer parallellt program att erbjudas.

Vi kommer även avgränsa ett par ytor i utställningen där de företag som har läkemedelsinformation placeras så att de som inte har rätt att ta del av läkemedelsinformation kan undvika dessa ytor.