Möten under konferensdagarna


Onsdag 5 oktober, kl. 09.00-11.30

Öppet för alla att delta

  • Infektionsurologisk förmiddag - Ny riktlinje för antibiotikaprofylax + Katerterassocierade infektioner: Lokal H2-3

Endast för inbjudna

  • BUS-möte - SK-kurs: inställt
  • Studierektorsmöte: Lokal H4
  • Nätverksträff för enhets- och avdelningschefer inom sluten- och öppenvård: Lokal L10
  • Nätverksmöte för forskningssjuksköterskor som arbetar med studier inom urologi: Lokal L8
     

Torsdag 6 oktober, kl. 13.10-14.25

Årsmöte RSU: Lokal Plenisal H2-3
Årsmöte SUF: Lokal H1
USIUS - Möte för undersköterskor: Lokal H4