MÖTESPLATS BIOSFÄR

Mötesplats Biosfär är en mötesplats för forskare, beslutsfattare, forskningsfinansiärer och andra samhällsaktörer för att gemensamt upptäcka möjligheten med biosfärområden som arenor för forskning och innovation relaterad till de globala hållbarhetsmålen. Konferensen är även en möjlighet att stärka biosfärområdenas kunskap om aktuella forskningsområden och -intressen kopplade till Agenda 2030.

Mötesplats Biosfär fokuserar på lokala förhållanden och förutsättningar i Sverige och hämtar också inspiration från andra länder. Programmet inkluderar akademisk och traditionell kunskap med bidrag från forskning och erfarenheter från samhället, och skapar gott om tillfällen för dialog och diskussioner deltagarna emellan.

Konferensen möjliggörs via medel från Region Skåne, Umeå kommun, Fakulteten för skogsvetenskap SLU, det tematiska samverkansinitiativet LU Land vid Lunds universitet, Umeå universitet, Biosfärprogrammet Sverige och Naturvårdsverket.

Styrgrupp:
Johanna MacTaggart (Biosfärprogrammet Sverige), Juliana Dänhardt (Lunds universitet), Julian Olden (SLU Umeå, Fakulteten för Skogsvetenskap) och Lena Maria Nilsson (Arktiskt centrum, Umeå universitet).