ABSTRACTINLÄMNING


Lämna in ditt abstract genom att trycka här  >>


Varje deltagare får endast hålla en presentation, samt utöver det vara vara moderator/discussant i en session.
Språk: Språket ska vara svenska/nordiska eller engelska.
Titel: Titeln är begränsad till 150 tecken.
Text: Deltagare och tillhörigheter anges i de angivna fälten.
För individuella presentationer ska abstract inte överstiga 300 ord. För en hel session anges en beskrivande sammanfattning om max 600 ord. Varje session bör bestå av 3-4 papers, en ordförande och en kommentator. Den som skickar in ett bidrag för en hel session ansvarar för att lägga in all information om de medverkande i sessionen (det vill säga Namn, Universitet/motsvarande, Titel på presentationen).
Deadline: 1 december


Om ni har frågor gällande abstractinlämningen vänligen kontakta:
Elisabet Norlin Rehnmark, elisabet@umea-congress.se, +46 90 13 00 35

 

Foto: Mattias Pettersson