PROGRAM


Programmet är ännu ej satt, men för att ni ska kunna börja planera resa, hotellövernattningar mm. kommer nedan ett ramprogram växa fram.

Onsdag 14 juni
10-12 Möten prefekter, studierektorer
12-18

Torsdag 15 juni
09-18

Fredag 16 juni
09-15


 

Sidan är under uppbyggnad och uppdateras fortlöpande. Foto: Andreas Nilsson