Abstracts

Vi välkomnar alla att skicka in ett abstract. Indikera om du är intresserad av en muntlig presentation eller om du önskar presentera en poster. Muntliga presentationer är 10 minuter. Inlämning är öppen! Se instruktioner nedan.

Skicka in ditt abstract till: peter.abrahamsson@regionhalland.se

Viktiga datum:
15 februari 2023: Deadline inlämning abstract
22 februari: Besked kring godkänt abstract lämnas 
28 februari: Deadline registrering/anmälan författare


Abstract template - Instruktioner


TITEL [12 PT TIMES NEW ROMAN, FET FONT, STORA BOKSTÄVER]

Presenterande författares namn, övriga författares namn [Times New Roman 12 pt, fet]

Institution, adress, e-postadress. [Times New Roman 12 pt, kursiv]


Abstract huvudtext [Times New Roman 12 pt].

En A4 (29.7 x 21.0 cm)

Hela abstractet skall skrivas med Times New Roman 12 pt. Max 250 ord.

Abstractet skall innehålla följande rubriker:

Syfte

Metod

Resultat

Summering