Viktiga datum              

Oktober 2022: Öppna anmälan och abstract submission

15 februari 2023: Deadline för inlämning av abstracts

22 februari 2023: Besked kring godkända abstracts lämnas

28 februari 2023: Deadline för early bird deltagaravgift

28 februari 2023: Deadline för godkända abstractförfattare att anmäla sig

3-5 maj 2023: KKF 2023