Kontakt               

Resia Kongress
Tel: 018-18 35 35
Epost: congress@resia.se

Mötets hemsida: kkf2023.se

Organisations- och programkommitté
Olof Björnsson, Ordförande KKF
Peter Abrahamsson, programansvarig, Region Halland