Anmälan            

Anmäl dig genom att klicka på en av anmälningslänkarna nedan; Medlem, Ej medlem eller ST. Från och med 17 mars finns hotellrum inte längre tillgängliga i anmälningsformuläret. Om du önskar logi på Hotell Tylösand under KKF 2023, vänligen skicka ett mail till congress@resia.se och ange ankomstdag, avresedag samt om du önskar enkel- eller dubbelrum. 


Deltagaravgifter
Medlem, anmälan senast 15 mars 2023: 5 500 kr exkl. moms, 6 875 kr inkl. moms. 
Medlem, anmälan från och med 16 mars 2023: 6 250 kr exkl. moms, 7 813 kr inkl. moms. | ANMÄL DIG HÄR

Ej medlem, anmälan senast 15 mars 2023: 6 200 kr exkl. moms, 7 750 kr inkl. moms. 
Ej medlem, anmälan från och med 16 mars 2023: 6 950 kr exkl. moms, 8 688 kr inkl. moms. | ANMÄL DIG HÄR

ST, anmälan senast 15 mars 2023: 3 000 kr exkl. moms, 3 750 kr inkl. moms.
ST, anmälan från och med 16 mars 2023: 3 500 kr exkl. moms, 4 375 kr inkl. moms.  | ANMÄL DIG HÄR

Deltagaravgiften inkluderar:


Betalning
Deltagaravgiften betalas med kreditkort eller mot faktura. Moms debiteras enligt gällande lagstiftning. Fakturan skickas till den adress som du anger på betalsidan i anmälningsformuläret. Vid betalning mot faktura tillkommer en administrativ avgift på 48 kr exkl. moms. Vid försenad betalning debiteras 60 kr i påminnelseavgift. Övriga kravavgifter och dröjsmålsränta tillkommer enligt inkassolagen respektive räntelagen.

Vid fakturering skall organisationsnummer, fakturaadress och fakturareferens anges. OBS: Om fakturan skall skickas till organisation i offentlig sektor, t.ex. en kommun, måste E-faktura väljas som distributionssätt och det är då obligatoriskt att ange VAN-operatör samt elektronisk adress (GLN-nummer eller Peppol-ID). Säkerställ även att fakturareferensen är angiven i det format din organisation/arbetsgivare kräver.

Ändring av faktureringsadress
Vid omdebitering av en utställd faktura p.g.a. felaktigt angivna faktureringsuppgifter, inkl. distributionssätt, debiteras en omdebiteringsavgift om 400kr exkl. moms.


Bokningsvillkor

Vid avbokning till och med den 28 februari 2023 återbetalas hela beloppet, förutom 500 kr exkl. moms i avbokningsavgift. Vid avbokning efter den 28 februari 2023 debiteras hela konferensavgiften. Avbokning skall ske skriftligt till congress@resia.se.

Byte av deltagare
Om du inte har möjlighet att delta på mötet, kan du överlåta din plats till någon annan mot en avgift på 250 kr exkl. moms. Vi ber dig kontakta Resia Kongress om detta blir aktuellt.

Logi
Avbokningar och ändringar av hotellbokningen kan göras fram till och med den 28 februari 2023. Vid avbokning/ändring därefter kan ingen återbetalning göras. Alla ändringar måste göras skriftligt till
congress@resia.se.

Kostinformation
Specialkost måste meddelas senast två veckor innan konferensens start för att vi ska kunna garantera att specialkosten kan serveras. Vänligen observera att med specialkost avses vegetarisk eller vegansk kost samt allergier. Dieter beaktas ej.


Kontakt
Resia Kongress
018-18 35 35 
congress@resia.se