Local organizing committee


Docent Gustaf Herlenius, Transplantationscentrum/Tarmsviktscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Dr. Jan Brun, överläkare, enhetschef Tarmsviktscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Docent Helena Borg, Barnkirurgiska kliniken, ledningsansvarig Tarmsviktscentrum, Drottning Silvias Barn -och Ungdomssjukhus, Göteborg

Dr. Nils Ekvall, överläkare, sektionschef, mag-tarm-levermottagningen, Drottning Silvias Barn -och Ungdomssjukhus, Göteborg

Docent Mihai Oltean, Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Med. Dr. Jonas Varkey, överläkare, Tarmsviktscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.