Dear colleagues and friends!


Transplantation remains as a cornerstone life-saving treatment modality for selected patients with intestinal failure and is today undoubtedly considered an integral part in the multidisciplinary management of intestinal failure.

To both celebrate the 25th anniversary of the first successful intestinal transplantation in the Nordic countries, and the establishment of our comprehensive intestinal failure unit, The Sahlgrenska Transplant Institute in collaboration with the Sahlgrenska Intestinal Failure and Transplantation Center (SIFT), is organizing a two-day symposium during the 22nd and 23rd of May 2023 in Gothenburg.

The meeting is directed at transplant professionals as well as gastroenterologists, dietitians, and other allied-health workers involved in the care of adult and pediatric patients with intestinal failure. The symposium aims to promote the collaborative effort between intestinal rehabilitation and transplantation as a safe and innovative treatment modality. Nutritional, medical, surgical and transplant therapies will be discussed as well as infrastructure and policy developments in the field.

The invited speakers are well established experts from Sweden, Argentina, Belgium, Finland and the USA. We are proud to announce that the current president of the intestinal rehabilitation and transplantation association (IRTA) Professor Gabriel Gondolesi, has accepted to participate as a speaker.

We are convinced this meeting will be of interest and educational to a broad audience.  

We sincerely welcome you to Gothenburg in May 2023!


Gustaf Herlenius, Head of visceral transplant program, Sahlgrenska University Hospital
Dr. Jan Brun, Head of SIFT, Sahlgrenska University Hospital


Bästa kollegor!


Idag finns det ett stort intresse kring behandling av tarmsvikt då resultaten av ett multidisciplinärt omhändertagande i kombination med nya medicinska och kirurgiska behandlingsalternativ har signifikant förbättrat prognosen för dessa patienter. Trots dessa framsteg, så är transplantation fortfarande en av hörnstenarna för de mest allvarligt sjuka patienterna.

För att högtidlighålla 25 års-jubileet av den första svenska multiviscerala transplantationen, och vår enhets etablering som fullskaligt multidisciplinärt tarmsviktscentrum, anordnar Transplantationscentrum i samarbete med Sahlgrenska Intestinal Failure & Transplant Center (SIFT) ett två dagars symposium den 22-23 maj 2023, i Göteborg.  

Mötet riktar sig till gastroenterologer, tarm-och transplantationskirurger, dietister och sjuksköterskor med intresse för vård av patienter med tarmsvikt, både inom barn -och vuxensjukvården.

Mötet har transplantationsfokus men avhandlar även nya medicinska och kirurgiska behandlingsalternativ vid tarmsvikt. Huvudsyftet med mötet är att ge en bred översikt kring de olika behandlingsalternativ för denna patientgrupp samt en inblick i organisatoriska aspekter av tarmsviktsvården i olika länder.

I det vetenskapliga programmet deltar nationella och internationella experter inbjudna från Argentina, Belgien, Finland och USA.

Vi är övertygade om att det kommer att bli ett givande och lärorikt möte!

Välkomna!

  FOTO: Serneke 

IMPORTANT DATES:
Last registration date: 10 May
Symposium date: May 22-23, 2023


OFFICIAL LANGUAGE:
All lectures are held in English


CONTACT US:
Gustaf Herlenius, teamansvarig visceral transplantation, Transplantationscentrum
gustaf.herlenius@vgregion.se

Jan Brun, Verksamhetschef, Tarmsviktscentrum
jan.brun@vgregion.se