ViS vuxenutbildningskonferens 2020

Från bra till bättre

Just nu går det bra för vuxenutbildningen i Sverige! Stora ekonomiska satsningar, nya reformer och fler deltagare.
Långsiktigheten har ökat, och vuxenutbildningen lyfts fram som lösningen på många problem.
Men det går att göra bra ännu bättre.

Ibland kan det kännas som om de grundläggande förutsättningarna finns på plats, men att något på vägen gör att
det inte blir riktigt som det var tänkt. Det är då den dyker upp, tanken: ”Om vi bara hade fått göra så här istället…”.

Nu vill ViS gå vidare från bra till bättre! Varje år samlar ViS vuxenutbildningskonferens de mest erfarna
vuxenutbildarna i Sverige. Här har vi en unik chans att ta tillvara allas erfarenheter för att vässa vuxenutbildningen
ytterligare. Av den anledningen bjuder ViS in till en ny typ av vuxenutbildningskonferens år 2020 – en konferens där
vi alla tillsammans arbetar fram förslag på hur bra ska bli bättre.

ViS vuxenutbildningskonferens 2020 behåller några kända inslag, men byter ett antal föreläsningar till en kombination
av inspiration, diskussion och aktion. Kortare presentationer varvas med diskussioner mellan kollegor och möjligheten
att tillsammans arbeta fram alternativa förslag på hur regler, villkor och förutsättningar borde se ut. Efter konferensen
samlar ViS alla tankar och synpunkter i ett större förslagsdokument som kommer att skickas till regering och riksdag,
samt användas vid ViS fortsatta påverkansarbete.

Årets konferens förutsätter därför nya former. Istället för att bara sitta på rad och lyssna, kommer vi satsa mer på
samtal och kreativt arbete. En sådan form blir mer platskrävande, och av den anledningen är ViS
vuxenutbildningskonferens 2020 begränsad till 450 deltagare.

Vill du vara med och ta svensk vuxenutbildning från bra till bättre, anmäl dig till ViS vuxenutbildningskonferens 2020!