Deltagarkategorier och priser 

Medlem SOFF - 3 900 SEK/person
Annat företag - 7 800 SEK/person
Alla priser är exkl. moms.

Till anmälan - Medlem SOFF
Till anmälan - Annat Företag

Avbokning kan göras fram till den 8 september utan kostnad.
Det går bra att byta namn på deltagare fram till den 18 september.